13.10.13

Όταν τα "σκουπίδια" παίρνουν αξία...

Όταν τα "σκουπίδια" παίρνουν αξία...
.
.
Όπως και ο Θεός δίνει αξία σε εμάς, τους αμαρτωλούς ανθρώπους...
=
Ας τον ευχαριστήσουμε σήμερα ιδιαίτερα...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Θησαυροί ή σκουπίδια;


Θησαυροί ή σκουπίδια;
.
.
Η φωτογραφία από παλαιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας... 
Πεταμένα φύρδην μίγδην, διάφορα αντικείμενα ΜΕΓΑΛΗΣ ή ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ, ή ακόμη και ΑΞΙΑΣ ΜΗΔΑΜΙΝΗΣ ή ΚΑΜΙΑΣ ΑΞΙΑΣ... 
Άλλα έχουν αξία ως πρώτη ύλη, άλλα είναι μόνο ενθύμια με συναισθηματική αξία...  
Εξαρτάται πώς τα βλέπει ο ιδιοκτήτης ή ο αγοραστής... 
=
Τι θησαυρούς κρύβουμε στις καρδιές μας; 
Τι γνώμη έχει ο Θεός για αυτούς τους θησαυρούς  μας; 
«Ο Θεός ο ειπών να λάμψη φως εκ του σκότους, είναι όστις έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού διά του προσώπου του Ιησού Χριστού. 
Έχομεν δε τον θησαυρόν τούτον εις οστράκινα σκεύη, διά να ήναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχί εξ ημών»
(2Κορ. 4:6-7) 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Όταν ο άγιος δεν μπορεί...


Όταν ο άγιος δεν μπορεί...
.
.
Το έκλεψαν το χέρι οι ασεβείς και ο άγιος έμεινε ανίκανος να ευλογεί... 
Για το λόγο αυτό ο "εκπολιτιστικός" σύλογος της περιοχής ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΜΟΙΒΗ 15.000 ΕΥΡΩ σε όποιον βοηθήσει το "χέρι" του αγίου να επιστρέψει ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ στο άδειο κουτί που το φιλοξενούσε στο μοναστήρι...
=
«Οι νεκροί δεν θέλουσιν αινέσει τον Κύριον, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις τον τόπον της σιωπής»
(Ψαλ. 115:17)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα... -2-


Όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα... -2-
.
.
Το κακό είναι πως ο καθένας μπορεί να λέει πως ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και αυτό το αποδεικνύει με ΔΗΘΕΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ (γλώσσες και θαύματα, όπως αυτά του Benny Hinn)... 
Όμως ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ είναι η απόδειξη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, και αυτή είναι Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 
Όλα τα άλλα είναι ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ, τουτέστιν ψεύτικες δηλώσεις που γρήγορα αποδεικνύονται από τις διαιρέσεις και τις φαγωμάρες των  δήθεν "πνευματοφόρων"  κάθε κοπής... 
=
«Ο καρπός του Πνεύματός εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων ουκ έστι νόμος» 
(Γαλ. 5:22-23) 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.