14.3.14

«Ηγάπησας αλήθειαν...»

«Ηγάπησας αλήθειαν...»
.
.

Ο Θεός των Χριστιανών μεταξύ άλλων είναι και Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ... 
Στην εποχή μας --αλλά και ήδη από τον κήπο της Εδέμ-- οι άνθρωποι δυστυχώς ακολουθούν τον ΨΕΥΣΤΗ "θεό του κόσμου τούτου"... 
Από το πρώτο ψέμα που είπε στην Εύα μέχρι τα σύγχρονα ψέματα, ότι δήθεν στη Νιγηρία και άλλα "θέατρα" γίνονται ΔΗΘΕΝ ΘΑΥΜΑΤΑ, ο λαός τρέχει και προσκυνάει ανθρώπους και πίσω από αυτούς δαιμόνια που κηρύττουν "εν τω ονόματι του Ιησού"... 
Όπως ακριβώς έκαναν και οι εξορκιστές στο κεφάλαιο 19 στις Πράξεις των Αποστόλων... 
Όμως ούτε ο δαίμονας γελιέται, ούτε πολύ περισσότερο ο Χριστός... 

  • Ο πρώτος συχνά ξεσκεπάζει τους υπηρέτες του από τούτη την ζωή...  
  • Ο Κύριος θα το κάνει την ημέρα της Κρίσης...
 =
«Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρόν, είπε· Τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω· σεις δε τίνες είσθε; Και πηδήσας επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον ήτο το πνεύμα το πονηρόν, και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατ' αυτών, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου»
Πράξ. 19:15-16 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.