20.7.14

Προφήτης Ηλίας και παραμύθια... [β]

Προφήτης Ηλίας και παραμύθια... [β]

.
.
Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που αξίζει να μνημονευθεί, που επίσης οφείλεται σε επιπόλαια ανάγνωση των Γραφών, και αυτό συνίσταται στο ότι Ο ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΣ… όπως συνήθως απεικονίζεται στις εικονογραφίες. 
Η αλήθεια εν προκειμένω είναι ότι ο Ηλίας δεν ανέβηκε στον μεταφυσικό Ουρανό με πύρινο άρμα, αλλά ότι αρπάχθηκε από ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ που τον χώρισε από τον Ελισσαιέ και τον μετέφερε σε κάποιον άλλο, μακρινό τόπο. 
Το βιβλικό κείμενο αναφέρει ότι «ενώ αυτοί περιεπάτουν έτι λαλούντες, ιδού, άμαξα πυρός και ίπποι πυρός, και διεχώρισαν αυτούς αμφοτέρους· και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανόν» (2Βασ. 2:11). Στο πρώτο εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου ο ιερός συγγραφέας αναφέρει: «Ότε δε έμελλεν ο Κύριος να αναβιβάση τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισσαιέ από Γαλγάλων» (2Βασ. 2:1). Το κείμενο των Εβδομήκοντα αντί για ανεμοστρόβιλο αναφέρει «εν συσσεισμώ» που είναι το ίδιο πράγμα και βρίσκεται επίσης στα χωρία Α΄ Βασ. 19:21 και Ναούμ 1:3). 
Βεβαίως ο βιαστικός αναγνώστης, παρασυρόμενος από την ποιητική έκφραση ή εντύπωση του Ελισσαιέ που κάνει λόγο για «άμαξα πυρός και ίππους πυρός», κατέληξε να πιστεύει ότι όντως υπήρξε άρμα και ίπποι πυρός. Αλλά γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι ΙΠΠΟΙ ΠΥΡΟΣ δεν υπάρχουν, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τέτοια όντα. 
Επιπλέον ο Ηλίας δεν μετατέθηκε στον μεταφυσικό Ουρανό της θείας παρουσίας, επειδή ο Χριστός εξήγησε στον Νικόδημο αιώνες αργότερα, ότι «Και ουδείς ανέβη εις τον ουρανόν ειμή ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο ων εν τω ουρανώ» (Ιωάν. 3:13). 
Εφόσον ο Κύριος είπε ΟΥΔΕΙΣ εξυπακούεται πως ούτε ο Ηλίας ανέβηκε στον μεταφυσικό Ουρανό αλλά μεταφέρθηκε με τον ανεμοστρόβιλο σε κάποια άλλη περιοχή, μακριά από τον Ελισσαιέ, από όπου αργότερα έγραψε και μία επιστολή στον βασιλιά του Ιούδα (Β΄ Χρον. 21:12).
=================


Προφήτης Ηλίας και παραμύθια... [α]

Προφήτης Ηλίας και παραμύθια... [α]

.
.
Χθες το πρωί ο λαλίστατος Γιώργος Αυτιάς στην εκπομπή του στο ΣΚΑΙ αναφέρθηκε στον προφήτη Ηλία, του οποίου η μνήμη τιμάται σήμερα από την Ελλαδική Εκκλησία, και «ενημέρωσε» τους ακροατές του ότι ο προφήτης Ηλίας ήταν καραβοκύρης που κρατώντας ένα κουπί απομακρύνθηκε από την θάλασσα δείχνοντας αυτό που κρατούσε, και όσο οι κάτοικοι του έλεγαν ότι πρόκειται για κουπί, εκείνος πήγαινε βαθύτερα στην ενδοχώρα ώσπου σε ένα βουνό βρήκε ανθρώπους που δεν γνώριζαν τι είναι ένα κουπί, και εκεί αποφάσισε να μείνει. Γι’ αυτό, είπε ο κ. Αυτιά, όλα τα εκκλησάκια του Προφήτη Ηλία είναι επάνω σε βουνοκορφές. 

Βέβαια εδώ κάθε μελετητής της Βίβλου γελάει, επειδή γνωρίζουμε αφενός ότι ο Προφήτης Ηλίας ουδέποτε υπήρξε ναυτικός, ούτε υπάρχει ίχνος αλήθειας σε αυτή την ανόητη «ιστορία», όπως επίσης ότι η συνήθεια να χτίζονται τα εκκλησάκια του προφήτη στις βουνοκορφές μάλλον οφείλεται σε ανάμνηση του γεγονότος της νίκης τους προς τους ιερείς του Βάαλ, επάνω στο όρος Κάρμηλο.
=================


ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Η εποχή της ωραιοποίησης

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ -
Η εποχή της ωραιοποίησης
...

.
.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
VVVVVVVV
VVVVV
VVV
V=================