10.6.14

Πολιτικοί και Εταίρες... ή Πολιτικοί Εταίρες

Πολιτικοί και Εταίρες...  
ή Πολιτικοί Εταίρες...
.
.
«Φρήνη. Η γνωστότερη και ωραιότερη εταίρα τής αρχαιότητας. Γεννήθηκε στις Θεσπιές τής Βοιωτίας το 365 π.Χ. και πέθανε στην Αθήνα το 310 π.Χ. 

Κατόρθωσε να συγκεντρώσει τόσο πλούτο, ώστε όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέσκαψε την Θήβα, [εκείνη] προσφέρθηκε να την ανοικοδομήσει με την προϋπόθεση, ότι θα αναρτούσαν επιγραφή στην πόλη, που θα ανάφερε αυτό το γεγονός. Οι Θηβαίοι δεν δέχθηκαν την πρότασή της από φόβο, μήπως οι γυναίκες τους παρασυρθούν στην πορνεία»

(“Ιστορία των Ελλήνων” εκδ. Δομή Αθήνα τόμ. 26, σελ. 810)

Συμπέρασμα: 

– Να!, ποιοι βγάζουν τα λεφτά, ποιοι επιδοτούνται (άμεσα ή έμμεσα) από τον λαό, ποιους αναδεικνύει ο λαός!

– Η ηθική έχει κόστος, θέλει θυσίες. Ποιος δεν θα γέλαγε σήμερα με την απόφαση αυτή των Θηβαίων!
Εκεί καταντήσαμε!
http://erripiskostas.wordpress.com/2014/06/03/%E1%BC%A1-%E1%BC%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9/

=================