28.12.11


Μια διαφορετική όψη του "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"


Γνωρίζετε ότι αν φέρετε το δείκτη του ποντικιού σας στη μαύρη γραμμή που υπάρχει ή εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο του ιστολογίου μας (όπως δείχνει το κόκκινο βέλος στην  αριστερή  εικόνα), θα δείτε τα περιεχόμενα σε μορφή άλμπουμ,  (όπως φαίνεται στη δεξιά εικόνα).
__Από εκεί μπορείτε να ταξινομίσετε κατά ημερομηνία, ετικέτα κ.λπ. και να διαλέξετε το σχόλιο με βάση την εικόνα.
__Η ίδια γραμμή έχει και άλλες επιλογές που μπορείτε να δοκιμάσετε και να διαλέξετε εκείνη που σας ταιριάζει περισσότερο.
--------------------------------------------------------------------------------------
Θα χαρούμε αν μας γράψετε ποια μορφή σας αρέσει ή εξυπηρετεί καλύτερα.
--------------------------------------------------------------------------------------

Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Η πίστη των Αμερικανών με νούμεραΟ δημοσκοπικός όργανισμός Barna Group είναι διάσημος και έγκυρος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους Αμερικανούς.
__Στην ετήσια δημοσκόπηση που δημοσίευσε σήμερα, αναφορικά με την θρησκευτική κατάσταση του πληθυσμού των ΗΠΑ, πολλά ενδιαφέροντα παρουσιάζονται, που αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να βρείτε πατώντας στον παραπάνω σύνδεσμο.
__Ενδεικτικά μεταφέρουμε: 
  • 8 στους 10 χριστιανούς νέους  δεν μπορούν να εφαρμόσουν την πίστη τους στην καθημερινή ζωή...
  • 50% πιστεύουν πως όλοι οι άνθρωποι σώζονται τελικά ανεξαρτήτως του τι κάνουν...
  • 43% δεν νομίζουν ότι η θρησκευτική πίστη που ακολουθούν έχει οποιαδήποτε αξία...
  • 41% μπορούν να ονομάσουν κάποιο πρόσωπο που επηρεάζει θρησκευτικά τη ζωή τους...
  • 75% θεωρούν ότι η εκκλησίες είναι θετικός παράγοντας στην κοινωνία...
  • 1 στους 20 θεωρεί ότι η επιρροή των εκκλησιών στην κοινωνία είναι αρνητική...

    Καθώς δεν είναι λίγοι στην Ελλάδα που νομίζουν πως αντιγράφοντας την αμερικάνικη κουλτούρα θα βοηθήσουν τους νέους να μείνουν κοντά στον Χριστό, ας μελετήσουν τα παραπάνω για να καταλάβουν πως η σχέση με τον Κύριο είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ και κανείς δεν γίνεται αληθινός χριστιανός με βάση την κληρονομιά, την πατρίδα, την κοινωνία που ζει.
--------------------------------------------------------------------------------------
« Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν 
και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ' ημέραν 
και ας με ακολουθή.»
Λουκ. 9:23 ) 
--------------------------------------------------------------------------------------

Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Επιμένοντας στο ψέμα...

Το άρθρο αυτό (μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο αν πατήσετε στον παραπάνω σύδεσμο), γραμμένο όχι από άποψη θρησκευτική αλλά μάλλον ψυχολογική-κοινωνιολογική, δίνει αρκετές απαντήσεις σε κάποιους "χριστιανούς" που διστάζουν ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, για να μην ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ από τον κόσμο.
__Εμείς δεν θα επεκταθούμε περισσότερο. Διαβάστε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, έχοντας στη μνήμη το λόγο του Κυρίου: 
«Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους» (Ιωάν. 8:44).
--------------------------------------------------------------------------------------

Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Ας μετρήσουμε τις ευλογίες που έχουμε!
Ο Ψαλμωδός έγραψε πριν από πολλούς αιώνες
«Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον, διά πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ;» (Ψαλμ. 116/ρις/12).

Αν κάποιος σας ζητούσε να γράψετε μια λίστα με 100 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες, μάλλον αυτό θα ακουγόταν αρκετά δύσκολο. Αν όμως θέλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε κάνοντας τα εξής:
1. Γράψτε 10 φυσικές ικανότητες που έχετε, για τις οποίες είστε ευγνώμονες.
2. Γράψτε 10 υλικά πράγματα που έχετε, για τα οποία είστε ευγνώμονες.
3. Γράψτε 10 ονόματα ανθρώπων που ζουν, για τους οποίους είστε ευγνώμονες.
4. Γράψτε 10 ονόματα ανθρώπων που έχουν πεθάνει, για τους οποίους είστε ευγνώμονες.
5. Γράψτε 10 στοιχεία του χαρακτήρα σας, για τα οποία είστε ευγνώμονες.
6. Γράψτε 10 πράγματα που ειδικά σήμερα σαν κάνουν να είστε ευγνώμονες.
7. Γράψτε 10 τόπους στη γη, για τους οποίους είστε ευγνώμονες.
8. Γράψτε 10 σύγχρονες εφευρέσεις, για τις οποίες είστε ευγνώμονες. 
9. Γράψτε 10 τρόφιμα, για τα οποία είστε ευγνώμονες.
10. Γράψτε 10 πράγματα σχετικά με το ευαγγέλιο, για τα οποία είστε ευγνώμονες.

Αν δοκιμάσετε να κάνετε αυτό τον κατάλογο, θα διαπιστώσετε πόσο γρήγορα συμπληρώθηκε ο αριθμός 100 (10Χ10=100) και πως όλα αυτά γράψατε, είναι μόνο ένα μέρος από εκείνα που σας έχει δώσει ο Θεός, και όμως περνούν εμπρός σας απαρατήρητα.

Και αν σας άρεσε αυτή η άσκηση, δοκιμάστε να συνεχίσετε! Ίσως σύντομα γράψετε περισσότερα από 20 ή 30 για κάθε κατηγορία και, γιατί όχι, θα χρειαστείτε να προσθέσετε πολλές επιπλέον κατηγορίες.

Επιπλέον θα ήταν καλό αν δοκιμάζατε να αποστηθίσετε τα πρώτα έξι εδάφια από τον Ψαλμό 103/ργ του Δαβίδ.  
Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον·
και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού.
Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον,
και μη λησμονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού·
τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου·
τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου·
τον λυτρόνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου·
τον στεφανούντά σε με έλεος και οικτιρμούς·
τον χορτάζοντα εν αγαθοίς το γήράς σου·
η νεότης σου ανανεούται ως του αετού.
Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν
εις πάντας τους αδικουμένους.
 Αν κάνετε τα παραπάνω, θα έχετε δώσει ένα πολύτιμο δώρο στον εαυτό σας για το νέο χρόνο.

--------------------------------------------------------------------------------------Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

ΗΜΕΡΕΣ, ΜΗΝΕΣ, ΕΤΗ...


Το περιοδικό «ΤΥΧΙΚΟΣ» έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς διάφορα κείμενα σχετικά με τα διάφορα ημερολόγια και τη σημασία τους.
__Στις παρακάτω διευθύνσεις μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες που ίσως σας ενδιαφέρουν.
http://www.tyxikos.gr/86-01-1.html
http://www.tyxikos.gr/08-1-22.html 
http://www.tyxikos.gr/10-1-4.html

--------------------------------------------------------------------------------------Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com