28.8.13

Πολιά και Παντελόνι...Πολιά και Παντελόνι...
.
.
O "χριστιανισμός" μερικών ανθρώπων περιορίζεται στο αν οι γυναίκες πρέπει ή όχι να φορούν παντελόνι... παρερμηνεύοντας εδάφια της Γραφής...
Όμως κατά πόσον όλοι αυτοί ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ;.
Όχι μόνο είμαι βέβαιος ότι αυτό δεν τον κάνουν... μα και πως ούτε πρόκειται να το κάνουν από αύριο...
Η επιλογή των βιβλικών χωρίων και εντολών που θα εφαρμόζουμε ή όχι, είναι η χειρότερη κακοποίηση του λόγου του Θεού...
=
«Ενώπιον της πολιάς θέλεις προσηκόνεσθαι και θέλεις τιμήσει το πρόσωπον του γέροντος και θέλεις φοβηθή τον Θεόν σου. Εγώ είμαι ο Κύριος» (Λευ. 19:32)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Ανάκτορο του Δαβίδ...Ανάκτορο του Δαβίδ...
.
(Από το διαδίκτυο).
Όπως δείχνει η φωτογραφία, δύο Ισραηλινοί αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν ένα από τα ανάκτορα του Δαβίδ (για τον οποίο κάποιοι αμαθείς ισχυρίζονται ότι είναι πρόσωπο ανύπαρκτο)...
Η αρχαιολογία επαληθεύει καθημερινά τη Βίβλο στο Ισραήλ...
=
«Και απέστειλεν ο Χειράμ, βασιλεύς της Τύρου, πρέσβεις προς τον Δαβίδ, και ξύλα κέδρινα και ξυλουργούς και κτίστας, και ωκοδόμησαν οίκον εις τον Δαβίδ» (2Σαμ. 5:11)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.