21.5.10

===============================

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ

Η πρώτη Εκκλησία είχε το "ομοθυμαδόν": όλοι, με μια ψυχή, με μια καρδιά, με μια σκέψη.

Ο Χριστός ολόκληρος τα έδωσε όλα για όλα, για να μας σώσει.

Είναι ανάμεσά μας ολόκληρος^ όχι ένα "μερίδιο" της παρουσίας Του.

Αυτό γίνεται όπως Εκείνος γνωρίζει. Όμως, γίνεται αληθινά.

"Όπου είναι δύο ή τρεις συναγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσά τους"!

Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία!"ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ" 4/10


===============================

=========================================

ΠΡΟΧΩΡΑ ΕΣΥ ΠΡΩΤΟΣ
ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ


Ένας μύθος του Αισώπου μιλά για μια καβουρίνα, που συμβούλευε το παιδί της να βαδίζει ίσια κι όχι στραβά! Εκείνο βέβαια δεν το κατάφερνε και η μητέρα του επέμενε.

Κάποια στιγμή είπε το μικρό: «Μητέρα μπες εσύ μπροστά και προχώρησε να δω πώς το κάνεις, και έτσι θα μάθω κι εγώ απ' το δικό σου τρόπο!»

Σήμερα οι νέοι συχνά καλούνται να εφαρμόζουν πράγματα στα οποία οι μεγαλύτεροι δεν είναι υποδείγματα ούτε παραδείγματα.

Γονείς και κάθε άλλος που από καθήκον ή αγάπη ζητά από τους νέους πολλά, πρέπει να τα εφαρμόζει πρώτα ο ίδιος. Τα αποτελέσματα όμως είναι ασήμαντα διότι οι μεγάλοι, ως άλλοι Φαρισαίοι, συνήθως «λέγουν αλλά δεν πράττουν», δεν γίνονται το υπόδειγμά τους.

Ο Χριστός αντίθετα ο "Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ" (Α~ Πέτρ. 2/21).

[=Ο Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς διά να ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού].=========================================