18.4.14

Και όμως ήταν οι Εβραίοι...

Και όμως ήταν οι Εβραίοι...
.
.
_Για διάφορους λόγους, κυρίως πολιτικούς, και για να αποτινάξουν από πάνω τους τις ενοχές για την κακομεταχείριση των Εβραίων στον Μεσαίωνα και από τον Χίτλερ, διάφοροι κληρικοί και "θεολόγοι" προσπαθούν να αφαιρέσουν από τους Εβραίους την ενοχή για τη σταύρωση του Χριστού...
_Όμως η ιστορία δεν μπορεί να αλλάξει, όπως και η Καινή Διαθήκη που επανειλημμένα αναφέρει ότι πρωταγωνιστές στη θυσία του Ιησού ήταν οι Ιουδαίοι... 
_Στον λόγο του την ημέρα της Πεντηκοστής ο απόστολος Πέτρος κατήγγειλε δημόσια: 
«Άνδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους· τον Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένον προς εσάς από του Θεού διά θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω υμών, καθώς και σεις εξεύρετε, τούτον λαβόντες παραδεδομένον κατά την ωρισμένην βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού, διά χειρών ανόμων σταυρώσαντες εθανατώσατε» (Πράξ. 2:22-23)
_Εξάλλου αυτό ήταν ιδιαιτέρως προφητευμένο: 
«Και εάν τις είπη προς αυτόν, Τι είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των χειρών σου; θέλει αποκριθή, Εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν τω οίκω των φίλων μου» (Ζαχ. 13:6).
_Είναι τούτος λόγος για να καλλιεργούμε αντισημιτισμό και αντιεβραϊσμό; Κάθε άλλο.  
_Ο απόστολος Παύλος απαντά στο παραπάνω ερώτημα με τούτα τα λόγια: 
«Άνδρες αδελφοί, υιοί του γένους του Αβραάμ και οι εν υμίν φοβούμενοι τον Θεόν, προς εσάς απεστάλη ο λόγος της σωτηρίας ταύτης» (Πράξ. 13:26)


Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Πάθη Χριστού... όμως γιατί; (5)

Πάθη Χριστού... όμως γιατί;  (5)
.
.
Ο Σταυρός-5


«Όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας αμαρτίας; "με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε"».
Α' Πέτρου β'24


Ο σταυρός του Χριστού είναι το κέντρο του χρόνου και της αιωνιότητας, είναι το σημείο όπου τα δύο μεγάλα αυτά αινίγματα συναντώνται και παίρνουν την απάντηση τους από το Άγιο αίμα του Ιησού Χριστού. Ο σταυρός του Γολγοθά σε καμία περίπτωση δεν είναι ο σταυρός του ανθρώπου, είναι ο σταυρός του Θεανθρώπου και αυτός ο σταυρός δεν μπορεί ποτέ να κατανοηθεί στην ολότητα του από την κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Ο σταυρός είναι έκφραση απόλυτης φύσης του Θεού και η συγκλονιστική απάντηση στο δίλημμα: δικαιοσύνη ή αγάπη; Πάνω σ' αυτόν, ο Κύριος μας καταπληγωμένος και περιφρονημένος μας απαντά πως Αυτός, ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Άγιο Πνεύμα επέλεξαν να πονέσουν για να μη καταδικαστεί ο άνθρωπος και χάσει τη ψυχή του για πάντα. Κι όλα αυτά από αγάπη, αγάπη καθάρια, ασύλληπτη, άπειρη... Ακριβώς γι' αυτό μόνο ο σταυρός μπορεί να γίνει η θύρα μέσα από την οποία κάθε ανθρώπινο πλάσμα μπορεί να πειραματιστεί μια ζώσα σχέση με τον Θεό.
Το κέντρο της σωτηρίας είναι ο σταυρός του Χριστού και ο λόγος ακριβώς για τον οποίο μας είναι τόσο εύκολο να κερδίσουμε τη σωτηρία, είναι επειδή κόστισε στον Θεό τόσο απερίγραπτα πολύ. Ο σταυρός είναι το σημείο όπου ο Θεός και η αμαρτία συγκρούονται και απ' αυτή τη σύγκρουση ο Θεός ως νικητής ανοίγει στον άνθρωπο τη θύρα για να απολαύσει την απεραντοσύνη της αιωνιότητας. Στους ατελεύτητους αιώνες τα σημάδια από τα καρφιά στα χέρια του Ιησού Χριστού θα είναι οι αδιάψευστοι μάρτυρες της πιο ανιδιοτελούς και βαθιάς αγάπης του κόσμου, αλλά και η επιστήμη των λυτρωμένων που θα μαθαίνουν κάθε μέρα και πληρέστερα γιατί ένας τέλειος Θεός αγάπησε τόσο απόλυτα και ολοκληρωτικά τον ατελή άνθρωπο. 
Η συνέχεια αύριο


«Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ειμή Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον»
Α' Κορινθίουςβ'2

Από άρθρο της Μαρίας Π. Μεντή στο περιοδικό «Αγγελιαφόρος», τ. 135, 2014


Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.