24.2.14

Δύο μέτρα και σταθμά...

Δύο μέτρα και σταθμά...
.
.
Ονόματα δεν αναφέρει το δημοσίευμα, και δεν θα άλλαζε σε τίποτε βέβαια η σημασία του... 
Το σημαντικό είναι ότι κάποιος (ένα δείγμα είναι) υποστηρίζει άλλα όταν πρόκειται για τον εαυτό του και άλλα όταν αναφέρεται στους πολλούς... 
Άραγε πόσους μιμητές έχει μεταξύ των "ευλαβών" εκκλησιαζομένων;

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Περασμένα μεγαλεία...

Περασμένα μεγαλεία...
.

.
Δύσκολα θα λυπηθεί κάποιος τους εφοπλιστές και βιομηχάνους των Βορείων Προαστίων της Πρωτεύουσας για την δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλθει (όσοι βέβαια από αυτούς δεν φρόντισαν όπως άλλοι συνάδελφοί τους να βγάλουν στο εξωτερικό τα χρήματά τους) επειδή κανείς δεν κάνει μεγάλες περιουσίες "με το σταυρό στο χέρι", όπως έλεγε ένας παππούς... 
Άλλοτε ήταν ισχυροί και μάλιστα ΔΩΡΗΤΕΣ και ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ναών για να τα έχουν καλά και με την Εκκλησία... 
Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα, και τότε έρχονται τα άνω κάτω...
 =
«Εκρήμνισε δυνάστας [*] από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, 
πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς»
[* Δυνάστης = άρχοντας]     ( Λουκ. 1:52-53 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Αγ. Βαλεντίνος και ΔΩΡΕΑΝ διαζύγιο...

Αγ. Βαλεντίνος και ΔΩΡΕΑΝ διαζύγιο...
.
.
Μια άλλη πλευρά του εμπορίου σε συνδυασμό με τον "άγιο Βαλεντίνο"... 
Ζευγάρια με προβλήματα μπορούν να κερδίσουν το διαζύγιό τους ΔΩΡΕΑΝ ως προσφορά δικηγορικών γραφείων στην πολιτεία του Μίσιγκαν των ΗΠΑ, προσφορά από έξυπνους δικηγόρους...
 =
«Διά τούτο προσέχετε εις το πνεύμά σας, και ας μη φέρηται μηδείς απίστως προς την γυναίκα της νεότητος αυτού. 
Διότι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέγει ότι μισεί τον αποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτοντα την βίαν με το ένδυμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· διά τούτο προσέχετε εις το πνεύμά σας και μη φέρεσθε δολίως»
Μαλ. 2:15-16 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.