9.9.11

Τα χέρια Του Θεού
Το σήμερα είναι στα χέρια του Θεού.
            
Το ίδιο κι εσύ.
Τα χέρια Του είναι ισχυρά
και θα σε υποστηρίξουν.
Τα χέρια Του είναι μεγάλα
και θα σε αγκαλιάσουν.
Τα χέρια Του είναι ευγενικά
και θα σε περιθάλψουν.
Τα χέρια Του είναι προστατευτικά
και θα σε καλύψουν.
Τα χέρια Του είναι καθησυχαστικά
και θα σε ηρεμίσουν.
Τα χέρια Του είναι δυνατά
και θα σε υπερασπιστούν.
Τα χέρια Του είναι πατρικά
και θα σε εκπαιδεύσουν.
Τα χέρια Του είναι καλλιτεχνικά
και θα σε διαμορφώσουν.
Τα χέρια Του είναι συμπονετικά
και θα σε φροντίσουν.
Τα χέρια Του είναι θεραπευτικά
και θα σε ανανεώσουν.
Τα χέρια Του είναι ήρεμα
και θα σε ησυχάσουν.
Τα χέρια Του είναι δοτικά
και θα σε ευλογήσουν.
Τα χέρια Του που σε κρατούν,
ποτέ δεν θα σε αφήσουν να πέσεις.

-Roy Lessin

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται 
και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.