22.2.11

____________________
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ

Στα θαύματα του Χριστού ανατράπηκαν όλοι οι νόμοι των μαθηματικών.

Στον Χορτασμό των Πεντακισχιλίων είχαμε: 
  • Αφαίρεση χωρίς ελάττωση, 
  • Πολλαπλασιασμός μέσω Αφαίρεσης, 
  • Πρόσθεση μέσω διαίρεσης και 
  • Κλάσματα μεγαλύτερα από το αρχικό σύνολο!


Και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν, και εσήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οι δε τρώγοντες ήσαν έως πεντακισχίλιοι άνδρες, εκτός γυναικών και παιδίων.
Ματθ. 14:20-21  

.