14.10.11

Ποιος να προσευχηθεί σε ποιον;


Σίγουρα θα μας πουν "ακαλλιέργητους" και χωρίς καλλιτεχνικό αισθητήριο... Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει.
__Το γεγονός είναι ότι οι καλλιτέχνες της χώρας μας και οι πολιτικοί "Μαικήνες" τους, κάνουν το παν για να δηλώσουν την απιστία τους και την απέχθειά τους για τούτο τον τόπο και το λαό του.
Δεν είναι πολλά χρόνια πριν που διοργάνωσαν μια "καλλιτεχνική έκθεση" DESTROY ATHENS" (=ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ) και ύστερα από λίγο το κέντρο της Αθήνας καταστράφηκε σημαντικά από ταραχές.
__Τώρα οι "εμπνευσμένοι" ζωγράφοι μας έρχονται να προκαλέσουν τον Θεό, απαιτώντας "ο Θεός πρέπει να προσευχηθεί για το καλό της πόλης...".
__Αλλά σε ποιον θα πρέπει άραγε "να προσευχηθεί ο Θεός"; Μήπως στους Αθηναίους; Μήπως στους Πολιτικούς; Μήπως στον Δήμαρχο; Μήπως στους γνωστούς-άγνωστους κουκουλοφόρους; Μήπως στους καλλιτέχνες;
__Υπάρχει μία προφητεία στο Βιβλίο του Ησαΐα που λέει:
«Διότι ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλουσι διαμένει ενώπιόν μου, λέγει Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας.  Και από νέας σελήνης έως άλλης και από σαββάτου έως άλλου θέλει έρχεσθαι πάσα σαρξ διά να προσκυνή ενώπιόν μου, λέγει Κύριος (Ησ. 66:22-23)
 Και ο Ψαλμωδός γράφει:
«Σε προσμένει ύμνος, Θεέ, εν Σιών· και εις σε θέλει αποδοθή η ευχή. Ω ακούων προσευχήν, εις σε θέλει έρχεσθαι πάσα σαρξ». (Ψαλμ. 65:1-2)
__Τα έχουν άραγε αυτά υπόψη τους οι άνθρωποι που εμπνεύστηκαν την ΑΝΑΤΡΟΠΗ της σχέσης μεταξύ Θεού και ανθρώπων; Μήπως τα έχουν και γι' αυτό προσπαθούν να το λοιδορήσουν; 
__Και ύστερα βγαίνουν κάποιοι στην τηλεόραση και προτείνουν "προσευχή στον Θεό για να σώσει την Ελλάδα"... Αλλά γιατί να τη σώσει ο Θεός την Ελλάδα; Μήπως επειδή μετανόησε για τις αμαρτίες της; 
__Μήπως επειδή κατάλαβε τα λάθη της; Μήπως επειδή σαν τον βασιλιά της Νινευή "εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάσθη με σάκκον και εκάθησεν επί σποδού"
__Αλλά τίποτε από αυτά δεν έγινε. Και βέβαια ο Θεός δεν είναι ούτε "υπηρέτης" μας ούτε "γούνα στο μανίκι μας"... 

__Σοβαρευτείτε, λοιπόν, αγαπητοί "καλλιτέχνες" και φιλότεχνοι "άρχοντες", επειδή --είτε το θέλετε είτε όχι, είτε το πιστεύετε είτε όχι-- σ' Εκείνον θα καταφύγετε τελικά, αν θέλετε να σωθείτε!


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com


Η Βασιλεία του Θεού


Το Ευαγγέλιο του Μάρκου αρχίζει με τη δήλωση:

«Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν κηρύττων το ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού» (Μάρκ. 1:14),

και το βιβλίο Πράξεις Αποστόλων τελειώνει με τις παρακάτω φράσεις:

«Έμεινε δε ο Παύλος δύο ολόκληρα έτη εν ιδιαιτέρα μισθωτή οικία και εδέχετο πάντας τους ερχομένους προς αυτόν, κηρύττων την βασιλείαν του Θεού και διδάσκων μετά πάσης παρρησίας ακωλύτως τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού». (Πράξ. 28/κη/30-31).

Πολλές φορές γεννιέται η απορία: Οι σημερινοί μαθητές του Χριστού (εξυπακούεται και του Παύλου), ποιο ευαγγέλιο κηρύττουν; Ή, με άλλα λόγια:

1.     Η Βασιλεία του Θεού πόσο υπάρχει μέσα στο κήρυγμά μας; Και
2.     Όταν λέμε «Βασιλεία του Θεού» τι έχει στο μυαλό του ο καθένας από εμάς;

Πολλοί συγχέουν τη Βασιλεία του Θεού με την ορατή έκφραση τους Εκκλησίας. Όμως, δυστυχώς για εμάς, πάρα πολλές φορές αυτή διόλου δεν δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για χώρο όπου λειτουργεί και εφαρμόζεται πιστά ο Νόμος του Θεού.
__Οι εκκλησιαζόμενοι άνθρωποι στις ημέρες μας συχνά μοιάζουν περισσότερο με «πρόβατα» που όμως ο ποιμένας τους ίσως είναι κάποιος άνθρωπος ή σύνοδος ανθρώπων που αποφασίζουν και πράττουν όχι σύμφωνα με το γραπτό λόγο του Θεού αλλά σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις και με ό,τι κρίνουν «συμφέρον» την κάθε μια στιγμή.
__Αλλά και οι πιστοί, αυτοί που θεωρητικά είναι οι υπήκοοι της Βασιλείας του Θεού, σπάνια αντιλαμβάνονται πως κάθε βασιλεία έχει ΝΟΜΟΥΣ και ΘΕΣΜΟΥΣ στους οποίους άρχοντες και αρχόμενοι υποτάσσουν την προσωπική τους βούληση, για το καλό του συνόλου.
__Ο χώρος αυτός δεν είναι βήμα θεολογικής διδασκαλίας. Είναι (θέλει να είναι) ένα μέσο που δίνει αφορμές για σκέψη και περίσκεψη^ για προβληματισμούς και αποφάσεις και δράσεις, προς τη σωστή κατεύθυνση.
__Την άλλη φορά, λοιπόν, που θα σκεφτούμε ή θα χρησιμοποιήσουμε τη φράση «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» ας αναρωτηθούμε για τη δική μας αντίληψη, κατανόηση και, κυρίως, εφαρμογή των αρχών της.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com
Description: https://blogger.googleusercontent.com/tracker/36825845-2435479903781621868?l=neakaipalaia.blogspot.com