24.6.12

Η μικρότερη νύχτα
==
__Κάθε χρόνο αυτή την εποχή (21 Ιουνίου) στο βόρειο ημισφαίριο έχουμε την μεγαλύτερη ημέρα και τη μικρότερη νύχτα. (Στο νότιο ημισφαίριο ισχύει το αντίθετο).
__Αυτό συμβαίνει, (όπως και οι εναλλαγή των εποχών του έτους) επειδή ο Θεός όρισε ώστε η Γη να είναι λίγο πλαγιασμένη σε σχέση με τη θέση της απέναντι στον ήλιο.
__Σε τούτη τη Γη η εναλλαγή αυτή είναι ΠΟΛΥΤΙΜΗ για τη ζωή μας. Επηρεάζει τις ώρες του ύπνου, που είναι τόσο πολύτιμες για την υγεία και την ανάκτηση των δυνάμεων του σώματος.
__Όμως, ακόμη και αν είναι μιλούμε για τη μικρότερη νύχτα, δεν παύει να είναι νύχτα και, επίσης, απλώς είναι λίγο μικρότερη από τις προηγούμενες και συνεπώς «αρκετά μεγάλη»...
__Στη γλώσσα της Αγίας Γραφής η νύχτα (και το σκοτάδι) απεικονίζουν το κακό και την απουσία του Θεού, επειδή Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ.
Ο Χριστός είπε: ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και ύστερα είπε ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Και αποστολή του φωτός είναι ΝΑ ΦΕΓΓΕΙ.

Αλλά περιμένουμε μία εποχή, όπου θα μείνει μόνο το ΦΩΣ.
Μέσω του αρχαίου ο Προφήτης βεβαιώνει:
«Δεν θέλει είσθαι πλέον εν σοι ο ήλιος φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη διά της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει· αλλ' ο Κύριος θέλει είσθαι εις σε φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου. 20 Ο ήλιός σου δεν θέλει δύει πλέον ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου· διότι ο Κύριος θέλει είσθαι το αιώνιόν σου φως, και αι ημέραι του πένθους σου θέλουσι τελειωθή». Ησ. 60:19-20  
Και επίσης:
«Και εν εκείνη τη ημέρα το φως δεν θέλει είσθαι λαμπρόν ουδέ συνεσκοτασμένον· 7 αλλά θέλει είσθαι μία ημέρα, ήτις είναι γνωστή εις τον Κύριον, ούτε ημέρα ούτε νύξ· και προς την εσπέραν θέλει είσθαι φως». Ζαχ. 14:6-7  
Τούτη την εποχή ας σκεφτούμε πόσο εμείς --με το δικό μας φως-- επηρεάζουμε τη νύχτα γύρω μας και, επίσης, πόσο προσδοκούμε εκείνη την ημέρα όπου ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Περί εικονολατρίας...
==
__Από το ιστολόγιο http://4torah.wordpress.com/ αντιγράφουμε το παρακάτω ενδιαφέρον δημοσίευμα. Αξίζει να το διαβάσατε.

_______________________________________
ΧΑΛΚΙΝΑ ΦΙΔΙΑ…
Ιούνιος 21, 2012
 Συνήθως το επιχείρημα υπέρ της εικονολατρίας είναι το γεγονός της ενσάρκωσης. Με αυτό εννοείται ότι από τη στιγμή που ο Θεός επέλεξε να κοινοποιήσει την εικόνα Του μέσω του χειροπιαστού Ιησού Χριστού αυτόματα λύνεται και η απαγόρευση της απεικόνισης Του. Επομένως η σάρκωση του Θεού είναι ένα γεγονός που ξεκινά με τον Χριστό, αλλά με παρόμοιο τρόπο μπορεί να συνεχιστεί και με άψυχα αντικείμενα που μπορούν τώρα να κατοικηθούν από την θεία παρουσία, να αγιαστούν, να προστατεύσουν, να κάνουν θαύματα. Μπορούμε τώρα, μέσω της χεροπιαστής εικόνας, να “λιβανίσουμε” το “άκτιστο”.
__Σήμερα διάβαζα για μια εικόνα για την οποία η ιστορία λέει ότι ο Θεός ο ίδιος έδωσε οδηγίες για την κατασκευή της και για τη μορφή της. Διάβασα ότι όποιος στρεφότανε προς αυτήν θεραπευόταν αμέσως και χιλιάδες άνθρωποι μαρτυρούν για τις θαυματουργικές της ιδιότητες. Αυτή η εικόνα φυλάσσεται για αιώνες από την εκκλησία και θυμιατίζεται αδιάκοπα από την εποχή της κατασκευής της: ‘καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄνθρωπον πᾶς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται”. (Αριθμοί 21:8) 
__Αν υπήρχε ένα αντικείμενο που δικαιολογημένα θα μπορούσε κανείς να προσκυνά θα ήταν κάτι δοσμένο από τα χέρια του ίδιου του Θεού, όπως π.χ. ο ενσαρκωμένος. Θα περίμενε κανείς ότι ένα χάλκινο φίδι φτιαγμένο και δοσμένο στον άνθρωπο από τον ίδιο τον Θεό θα μας έδινε την άδεια λατρείας αυτού του αντικειμένου. Θα περίμενε κανείς ότι η καταστροφή αυτής της θεόκτιστης εικόνας θα ήταν πράξη βλασφημίας ενάντια στον Θεό που την έφτιαξε. Ένας τέτοιος “βλάσφημος” ήταν ο βασιλιάς του Ιούδα, Εζεκίας. Μόνο που οι Γραφές δεν μας τον παρουσιάζουν ως βλάσφημο αλλά ότι: “ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ” (Β’ Βασιλέων 18:3). Αυτό το “ευθές”, λοιπόν, συμπεριλάμβανε και την καταστροφή του θεόκτιστου χάλκινου φιδιού: “καὶ ἐξωλέθρευσεν τὰ ἄλση καὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν ὃν ἐποίησεν Μωυσῆς ὅτι ἕως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ θυμιῶντες αὐτῷ”. (Β’ Βασιλέων 18:4)
__Τι το κακό με την προσκύνηση τέτοιων αντικειμένων; Το πρόβλημα δεν ήταν ότι η δόξα πήγαινε σε άλλο Θεό. Πίσω από αυτή την εικόνα βρισκόταν μόνο ο Γιαχβέ και η παράδοση για τη θεραπεία που Αυτός χάρισε στο λαό Του. Το πρόβλημα δεν ήταν η κακή απεικόνιση, ή η λανθασμένη απεικόνιση των θείων γιατί ό ίδιος ο Θεός έδωσε οδηγίες για την κατασκευή του. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι η εικόνα δημιουργήθηκε από κάποιον μη-εξουσιοδοτημένο να την φτιάξει. Ποιος καλύτερος από τον Μωυσή, τον νομοθέτη του λαού Ισραήλ, θα μπορούσε να εκτελέσει αυτό το έργο; Το πρόβλημα δεν ήταν η μη-αποδοχή αυτού του αντικειμένου από την εκκλησία. Για αιώνες ο λαός του Θεού διατήρησε αυτό το αντικείμενο με όλες τις πρέπουσες τιμές. 
__Η Βίβλος αντιστέκεται στην “αντικειμενικοποίηση” της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Ό,τι υλικό αντικείμενο έχει δοθεί μέσα στους αιώνες από τον ίδιο τον Θεό ήταν για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο και όχι αντίστροφα. Μια παρόμοια διόρθωση γίνεται και στο θέμα του Σαββάτου όπου ο άνθρωπος υποδουλώθηκε στη λατρεία του Σαββάτου και μετέθεσε τον άνθρωπο από το κέντρο, συνεπώς και τον Θεό. Η λατρεία της ύλης, αργά ή γρήγορα, θα περιορίσει την όραση του προσκυνητή στο υλικό, θα περιορίσει τα ιδανικά του ανθρώπου στην ύλη, στο άψυχο. Το έμψυχο θα παραμεριστεί ή θα θυσιαστεί στο βωμό του άψυχου. Το υλικό θα γίνει το μέτρο του άυλου. Αυτό δεν είναι γνωστικισμός. Δεν απορρίπτουμε τη σάρκα χάριν του πνεύματος. Απορρίπτουμε την ύλη χάριν του ανθρώπου, του έμψυχου, χειροπιαστού ανθρώπου τον οποίον ο Θεός ανέδειξε ως τη μόνη αντιπροσωπευτική εικόνα Του. 
__Ο κίνδυνος, όμως, αυτός έγινε πραγματικότητα στον λαό Ισραήλ. Ο προφήτης Αγγαίος έπρεπε να ξαναεκπαιδεύσει το λαό ότι η “ακάθαρτη” λατρεία δεν αγιάζεται από το άψυχο αντικείμενο. Αντίθετα, το άψυχο αντικείμενο μιαίνεται από τον “ακάθαρτο” προσκυνητή. Ο Αγγαίος ρωτάει αν το άγιο κρέας μπορεί να εξαγνίσει τα άλλα φαγητά. Ο λαός απαντάει “όχι”. Ο Αγγαίος πάλι ρωτάει αν αυτός που άγγιξε πτώμα μπορεί να μεταφέρει τη μίανση και σε άλλα τρόφιμα. Ο λαός απαντάει “ναι”. Ο Αγγαίος, λοιπόν, δίνει το πόρισμα: Οὕτως εἶναι ὁ λαὸς οὗτος καὶ οὕτω τὸ ἔθνος τοῦτο ἐνώπιόν μου, λέγει ὁ Κύριος, καὶ οὕτω πᾶν ἔργον τῶν χειρῶν αὐτῶν· καὶ ὅ, τι προσφέρουσιν ἐκεῖ, εἶναι μεμιασμένον”. (Αγγαίος 2:14) 
__Η λατρεία της ύλης περιόρισε την όραση των πνευματικών πραγματικοτήτων. Εφόσον η ιεροτελεστία διεξάγεται ανεμπόδιστα, επαναλαμβάνεται με τους τυπικούς κανόνες για αιώνες, ξεγελά τον προσκυνητή. Η τελετουργία δεν φανερώνει “ορατά” το πρόβλημα, το μίασμα. Το καλύπτει κάτω από την επιτυχή ολοκλήρωση της τελετής. 
__Η συνεχής “αφαίρεση” ορατών επιβεβαιώσεων της σωστής λατρείας και οξύτερη εξάσκηση της ανθρώπινης συνείδησης ως αυτο-κριτήριο του προσκυνητή θα πρέπει να είναι η επιδίωξή μας. Η φωνή του “προφήτη” στην κοινωνία μας πρέπει να είναι δυνατότερη, η φωνή που μας κρίνει να είναι η φωνή στην οποία τρέχουμε να αφουγκραστούμε. Η “ορατή” επιτυχία της λατρείας ας αρχίσει να μας τρομάζει μήπως καταντήσει μια μεμβράνη που θα θολώσει την όρασή μας. 
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Τι είναι ο άνθρωπος;..
Βίντεο από το δεύτερο σε μέγεθος ενυδρείο της γης.== 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
==
__Θαυμάστε τα μεγαλεία του Θεού σε ένα χώρο όπου η σύγκριση σε όγκο και βάρος είναι άμεση, όπως και η διαπίστωση της τεράστιας ΑΞΙΑΣ του μικροσκοπικού ανθρώπου.


«Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν; ή ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν; 
5 Συ δε έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. 
6 Κατέστησας αυτόν κύριον επί τα έργα των χειρών σου· πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού· 
7 πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού· 
8 τα πετεινά του ουρανού, και τους ιχθύας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τας οδούς των θαλασσών
9 Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη».
[ Ψαλ. 8:4-9 ]
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Ποιος είναι στο παρασκήνιο;
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
==
__Συχνά αυτό που "παίζεται" ως θρησκεία στο προσκήνιο είναι ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ από εκείνο που ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ.
__Ο Χριστός δίδαξε ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ από τους ψευδοδασκάλους και ψευδοπροφήτες.
__Αν είμαστε δικοί Του ακόλουθοι, πρέπει ΝΑ ΤΗΡΟΥΜΕ και αυτή την εντολή Του.
__Η θρησκεία είναι μία υπόθεση που κρύβει πολύ χρήμα, όμως η χριστιανοσύνη μακράν απέχει από αυτό.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com