24.12.10

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Καλά Χριστούγεννα


Ο άνδρας αυτός έπεσε από τον εξώστη της Βουλής της Ρουμανίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Πριν κάποια χρόνια ΦΩΤΑΨΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ χαιρέτιζαν την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξαπατημένοι λαοί "εόρταζαν" χωρίς να ξέρουν ή να φαντάζονται το κατάντημα που έμελλαν να φτάσουν.


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»
Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.
_______________________________________________________
.

Γεννήθηκε ο Χριστός μέσα σε σπήλαιο;
 
 

Πέρα από όλα όσα λέει η "παράδοση", η οποία εν προκειμένω στηρίζεται μόνο σε νεφελώδη μυθιστορηματικά κείμενα αμφίβολης αξιοπιστίας, δεν πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας γεννήθηκε "εν τω σπηλαίω"... 
Οι μόνες σχετικές αναφορές που κάνει η Καινή Διαθήκη σχετικά με τη γέννηση του Χριστού είναι αφενός ότι δεν υπήρχε χώρος στο "ΚΑΤΑΛΥΜΑ" και η ΦΑΤΝΗ.
 
"Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι." 
Λουκ. 2:6-7 
 
Αλλά η μεν λέξη ΚΑΤΑΛΥΜΑ δεν σημαίνει "πανδοχείο", η δε φάτνη είναι ένα κινητό σκεύος το οποίο εύκολα μπορεί να μεταφερθεί έξω από τον σταύλο.
 
Ο Ιωσήφ δεν ήταν τόσο απερίσκεπτος για να αφήσει τη γυναίκα του να γεννήσει οπουδήποτε.
Επιπλέον η σκηνή στην εικόνα που αναδημοσιεύουμε, (και η οποία επαναλαμβάνεται πολύ συχνά) παρουσιάζει ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ μέσα σε κολυμβήθρα, γεγονός που ασφαλώς δε θα μπορούσε να γίνει μέσα σε σπήλαιο. Η ανακολουθία είναι προφανής.
 
Κατά τα λοιπά, σας ευχόμαστε κάθε καλό, ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ και ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»
 
Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.
_______________________________________________________
.