31.12.12

Δώστε ένα όνομα στο Νέο Έτος...


Δώστε ένα όνομα στο Νέο Έτος...

==

Υπάρχει η συνήθεια να ονοματίζουμε κάποιες χρονικές περιόδους ανάλογα με ορισμένα γεγονότα που έγιναν σ’ αυτά, ανάλογα με κάποιο πρόσωπο που δραστηριοποιήθηκε τότε, ανάλογα με κάποια μεγάλη καταστροφή που έλαβε χώρα...
__Λέμε π.χ. «ο αιώνας του Περικλή», «η περίοδος του μεσοπολέμου», «η εποχή του χαλκού» κ.ά....

Αλλά πώς θα ονομάζατε το χρόνο που πέρασε; Και ακόμη καλύτερα, πώς θα θέλατε να ονομάσετε το χρόνο που έρχεται;

>> Είναι συνηθισμένο οι πιστοί να θυμούνται στις προσευχές τους τη δήλωση του απ. Παύλου, ότι ο Θεός μπορεί να κάνει «υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν» (Εφεσ. 3:20).

Αλλά θα τολμούσαμε να ονομάσουμε το χρόνο που έρχεται ως ένα τέτοιο χρόνο, όπου όντως ο Θεός όχι μόνο ΜΠΟΡΕΙ, αλλά και ΘΑ ΚΑΝΕΙ σύμφωνα με τον παραπάνω λόγο, δηλαδή «υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν»;

>> Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά τη φράση του αγγέλου Γαβριήλ, ότι «ουδέν πράγμα θέλει είσθαι αδύνατον παρά τω Θεώ» (Λουκ. 1:37).

Αλλά θα τολμούσαμε να ονομάσουμε το χρόνο που έρχεται ως ένα τέτοιο χρόνο, όπου όντως ο Θεός ΔΕΝ ΘΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ, επειδή θα Του επιτρέψουμε να κινηθεί ελεύθερα στη ζωή μας;
>> Έχουμε διαβάσει πλείστες φορές τον λόγο του Κυρίου Ιησού, ότι «Αληθώς σας λέγω, Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει μεταβή· και δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς» (Ματθ. 17:20).

Αλλά θα τολμούσαμε να ονομάσουμε το χρόνο που έρχεται ως ένα τέτοιο χρόνο, όπου όλα όσα ποθούμε και ευχόμαστε θα μπορέσουν να γίνουν επειδή θα έχουμε τόση πίστη;

>> Και βεβαίως γνωρίζουμε καλά τη διαβεβαίωση του Χριστού μας ότι, «Τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ» (Λουκ. 1:37).

Αλλά θα τολμούσαμε να ονομάσουμε το χρόνο που έρχεται ως ένα τέτοιο χρόνο, όπου όλα όσα ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, θα αξιωθούμε να δούμε ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ στη ζωή μας;


Κοιτάζοντας το χρόνο που φεύγει απόψε, μπορούμε δίκαια να πούμε πως ήταν ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ.

__Οι άνθρωποι αποδείξαμε ως σύνολο (αλλά και ως άτομα, αφού ακολουθούμε αναγκαστικά τις κοινωνικές συνθήκες), ότι

 • δεν μπορέσαμε να ανακόψουμε την πορεία της οικονομικής ύφεσης...
 • δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ηθικής ανέλιξης...
 • δεν καταφέραμε να υποστηρίξουμε τον άγιο θεσμό της οικογένειας...
 • δεν εμποδίσαμε τους εγκληματίες πολιτικούς να θυσιάζουν χώρες και λαούς στο βωμό της ματαιοδοξίας και πλεονεξίας τους...
 • δεν πάψαμε το εμπόριο των ναρκωτών, ούτε βοηθήσαμε αποτελεσματικά και ουσιαστικά τους δεμένους από αυτά να απαλλαγούν από τη θανατηφόρα εξάρτησή τους...
 • δεν μπορέσαμε να ελευθερώσουμε εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά από το σύγχρονο δουλεμπόριο του τράφικινγκ...
 • δεν μπορέσαμε να εμποδίσουμε τις ανεξέλεγκτες σφαγές αθώων παιδιών με εκτρώσεις...
Με δυο λόγια απλώς κάναμε ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.

__Ποιος θα ήταν ο οραματισμός μας για το 2013;
 • Μήπως μια νέα προσπάθεια για να βελτιώσουμε τα ατελή έργα μας;
 • Μήπως μια νέα προσπάθεια να φέρουμε το δίκιο πάνω από την αδικία;
 • Μήπως μια νέα προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο μας, όπως ανόητα συνηθίζουμε να λέμε;
__Ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο απλά να πούμε κι εμείς το λόγο του Ιωάννη της Αποκάλυψης: «Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού» (Αποκ. 22:20), χωρίς συνάμα να λησμονούμε την διακήρυξη του απόστολου Ιωάννη: «Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός» (Α΄ Ιωάν. 3:2-3).

__Αν συμφωνείτε, λοιπόν, ας ονομάσουμε το χρόνο που ξεκινάει σε λίγες ώρες, ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ, «προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού» (Τίτ. 2:13).

Αμήν.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Νέα ήθη... νέα επαγγέλματα!!!


Νέα ήθη... νέα επαγγέλματα!!!

==

__Και εις άλλα με υγείαν...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Πάλι εμείς τα κορόιδα...


Πάλι εμείς τα κορόιδα...

==

__Εσύ κι εγώ πληρώσαμε το σήμα --όπως κάναμε και με τα ασφάλιστρα-- 

__Αλλά χιλιάδες ΞΥΠΝΙΟΙ θα κυκλοφορούν γύρω μας ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ και ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...
__Ακολουθούν βλέπετε το παράδειγμα των δασκάλων τους των πολιτικών.
__Δυστυχώς σ' αυτό τον τόπο πάντα θα υπάρχουν
 • κάποιοι που ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ και στο τέλος οι κυβερνήσεις θα τα χαρίζουν...
 • κάποιοι θα βγάζουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και στο τέλος οι  κυβερνήσεις θα τους τα νομιμοποιούν...
 • κάποιοι θα χτίζουν αυθαίρετα και στο τέλος οι κυβερνήσεις θα τους αθωώνουν...
Αν όμως είμαστε νομοταγείς δεν το κάνουμε επειδή είμαστε κορόιδα, το κάνουμε για τον Ουράνιο Κύριό μας.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Santa Claus - Το παγκόσμιον ΤΕΡΑΣ... ή δαιμονικόν πνεύμα


Santa Claus - Το παγκόσμιον ΤΕΡΑΣ...

ή δαιμονικόν πνεύμα


==

Εις πάσαν την γην εξήλθεν

και τα πάντα εμόλυνεν...


__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Τι Ελλάδα τι Βουλγαρία...


Τι Ελλάδα τι Βουλγαρία...

==

__Με αυτό το δέλεαρ οι Φοιτητές της Θεσσαλονίκης καλούνται να βοηθήσουν στο καθάρισμα της Πανεπιστημιοχαβούζας τους.
__Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τόποι για μια τέτοια εκδρομή;
__Ή μήπως στη Βουλγαρία τους έρχεται φθηνότερα; 
__Μάλλον το δεύτερο, νομίζουμε... 
__Και μακάρι να είναι μόνο γι' αυτή την αιτία...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Οι Κινέζοι "αγιοΒασίληδες"...

Οι Κινέζοι "αγιοΒασίληδες"...
==
__Τα περισσότερα από τα δώρα που θα μοιραστούν αυτές τις ημέρες στα "χριστιανόπουλα" της Δύσης, θα προέρχονται από τα χέρια των "κινεζόπουλων" που εργάζονται με άθλιες συνθήκες στις φάμπρικες των Δυτικών στη χώρα του Μάο...
__Όσο για τον Χριστό και το απελευθερωτικό του μήνυμα, ή για τον Βασίλειο Καισαρείας και το φιλανθρωπικό του έργο, κανείς από αυτούς τους κακοπληρωμένους εργάτες δεν έχει ακούσει ούτε γνωρίζει το παραμικρό.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

30.12.12

Πάνω απ' όλα το κέρδος...


Πάνω απ' όλα το κέρδος...

__Λένε οι σοφές παροιμίες πως «Το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη», και «Στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται»...
__Έτσι για άλλη μία φορά οι καλόγεροι του "Αγίου" όρους και οι κληρικοί της πόλης συνέπραξαν για να ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΟΥΝ τους πιστούς οπαδούς τους... πως ΤΑΧΑ προσκυνούν "τα τίμια δώρα"...
__Καμαρώστε σκοταδισμό και εκμετάλλευση της απλής πίστης των αμαθών... 

=
ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΓΩΝ

Ανεκτίμητο κειμήλιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου

Μεταξύ των ποικίλων θησαυρών και πολυτίμων κειμηλίων πού με πολλή ευλάβεια φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου στο Αγιον Όρος, χωρίς αμφιβολία την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα Τίμια Δώρα πού προσέφεραν οι τρεις εξ Ανατολών Μάγοι στον ως Βρέφος ένανθρωπήσαντα Κύριο.
Τα Δώρα αυτά ως γνωστόν είναι χρυσός, λίβανος και σμύρνα. Ό χρυσός βρίσκεται υπό την μορφή εικοσιοκτώ επιμελώς σκαλισμένων επιπέδων πλακιδίων, ποικίλων σχημάτων (παραλληλογράμμων, τραπεζοειδών, πολυγώνων κτλ.) και διαστάσεων περίπου 5 εκ. χ 7 εκ. Κάθε πλακίδιο έχει διαφορετικό σχέδιο πολύπλοκης καλλιτεχνικής μικροεπεξεργασίας. Ό λίβανος1 και ή σμύρνα2 διατηρούνται ως μείγμα υπό την μορφή εξήντα δύο περίπου σφαιρικών χανδρών μεγέθους μικρής ελιάς.
Επειδή κυρίως ή πνευματική αλλά και ή υλική, ιστορική και αρχαιολογική αξία των Τιμίων Δώρων είναι ανυπολόγιστη, φυλάσσονται με ιδιαίτερη επιμέλεια στο θησαυροφυλάκιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. 
Για λόγους ασφαλείας είναι κατανεμημένα σε διάφορες λειψανοθήκες, μόνο μέρος δε αυτών εκτίθεται εις προσκύνησιν των επισκεπτών της Ιεράς Μονής ή μεταφέρεται προς αγιασμό εκτός Αγίου Όρους στις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις. 
=
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Και εκκλησίες μαϊμού...


Και εκκλησίες μαϊμού...

==

__Πολύ καλή η κίνηση, να απαλλαχθεί η αγορά από αυτές τις απομιμήσεις κακής ποιότητας που μπορεί να είναι και επικίνδυνες για τα παιδιά...
__Τι γίνεται όμως με τις ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΜΑΪΜΟΥ, που φυτρώνουν ένα γύρω ως δήθεν ΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και το μόνο που εξασφαλίζουν είναι εισόδημα ή δόξα για τους ιδρυτές και ηγέτες τους;
__Γι' αυτές, πολλές από τις οποίες υπάρχουν και λειτουργούν με ζημία (υλική και ψυχική) των οπαδών τους, δεν θα υπάρξει κάποια αρχή (πριν από την τελική κρίση), για να μιλήσει και να προειδοποιήσει;
__Το ευχόμαστε ολόψυχα!
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Είμαι Χριστιανός...


Είμαι Χριστιανός...

==

__Διαβάσαμε στο διαδίκτυο το παρακάτω κείμενο που μεταφράσαμε και στα ελληνικά.

I am a Christian
Είμαι Χριστιανός
When I say that "I am a Christian", I am not shouting that "I am clean living". I'm whispering "I was lost, but now I'm found and forgiven".
Όταν λέω ότι «Είμαι Χριστιανός», δεν φωνάζω ότι "Ζω καθαρή ζωή". Ψιθυρίζω «Ήμουν χαμένος, αλλά τώρα έχω βρεθεί και συγχωρεθεί".
When I say "I am a Christian", I don't speak of this with pride. I'm confessing that I stumble: and need Christ to be my guide.
Όταν λέω «Είμαι Χριστιανός», δεν το λέω από υπερηφάνεια. Ομολογώ ότι σκοντάφτω και χρειάζομαι τον Χριστό να με καθοδηγεί.
When I say "I am a j Christian", I'm not trying to be strong. I'm professing that I'm weak and I need His strength to carry on.
Όταν λέω "Είμαι Χριστιανός", δεν προσπαθώ να είμαι ισχυρός. Ομολογώ ότι είμαι αδύναμος και χρειάζομαι τη δύναμή Του για να προχωρήσω.
When I say "I am a Christian", I'm not bragging of success. I'm admitting I have failed and need God to clean my mess.
Όταν λέω «Είμαι Χριστιανός», δεν είναι από την κομπορρημοσύνη της επιτυχίας. Παραδέχομαι τις αποτυχίες μου και χρειάζομαι τον Θεό να καθαρίσει το χάλι μου.
When I say "I am a Christian", I'm not claiming to be perfect. My flaws are far too visible, but God believes I am worth it.
Όταν λέω «Είμαι Χριστιανός», δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι τέλειος. Τα ελαττώματα μου είναι πολύ ορατά, αλλά ο Θεός πιστεύει ότι αξίζει τον κόπο να ασχολείται μαζί μου.
When I say "I am a Christian", I still feel the sting of pain. I have my share of heartaches, so I call upon His name.
Όταν λέω "Είμαι χριστιανός", εξακολουθώ να νιώθω το τσίμπημα του πόνου. Έχω μερίδιο στους πόνους, γι' αυτό επικαλούμαι το όνομά Του.
When I say "I am a Christian", I'm not holier than thou. I'm just a simple sinner who received God's good grace, somehow!


Όταν λέω «Είμαι Χριστιανός», δεν είμαι αγιότερος από όσο εσύ. Είμαι απλά ένας αμαρτωλός που κατά κάποιο τρόπο έλαβε την αγαθή χάρη του Θεού!


__Εκ πρώτης όψεως όσα λέγονται εδώ φαίνονται να είναι ΣΩΣΤΑ και καλά να τα επαναλαμβάνει κανείς.
__Όμως, ύστερα από περισσότερη προσοχή, τα πράγματα αλλάζουν και μάλλον υπάρχει μία παγίδα που πρέπει να φωτιστεί, επειδή κάποιοι κινδυνεύουν να πέσουν σ’ αυτήν.
__Δεν θα ήταν άδικο να πούμε πως η πένα του συγγραφέα διακρίνεται μάλλον από απαισιοδοξία παρά από ρεαλισμό. Και αυτός ο ρεαλισμός για τον οποίο μιλάμε εδώ, δεν έχει να κάνει τόσο με την ΟΨΗ των πραγμάτων όσο με την ΑΛΗΘΕΙΑ της πίστης.
__Γιατί άραγε θα πρέπει να διστάζω να πω ότι ΖΩ ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΗ, όταν γνωρίζω ότι όλες μου τις αμαρτίες τις ΚΑΘΑΡΑΡΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ; Κι αν είναι αλήθεια (και είναι) ότι ως άνθρωπος έχω αποτυχίες και ελλείψεις, μήπως αυτό ματαιώνει το έργο του Χριστού;
__Αν έβλεπα τα πράγματα από αυτή την οπτική, θα ήταν σαν να παραδέχομαι πως η σωτηρία μου και η καθημερινή χριστιανική ζωή μου είναι ΕΡΓΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ. Και τότε αλίμονό μου, επειδή επάνω μου και μέσα μου δεν υπάρχει τίποτε για το οποίο μπορώ να καυχηθώ ή πάνω στο οποίο μπορώ να στηριχτώ.
__Αν όμως βλέπω στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μου, τότε τα πράγματα φωτίζονται διαφορετικά, επειδή το Ο,ΤΙ ΕΙΜΑΙ και το ΟΠΟΥ ΣΤΕΚΟΜΑΙ δεν εξαρτώνται από εμένα αλλά από το έλεος και τη χάρη Του.

__Ασφαλώς και από μόνος μου δεν είμαι ΙΣΧΥΡΟΣ ούτε ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΙΚΗΤΗΣ, όμως στα μάτια του Θεού είμαι ένας τέτοιος, επειδή στη θέση μου υπάρχει η ΔΥΝΑΜΗ του Χριστού που είναι ο ΥΠΕΡΝΙΚΗΤΗΣ και έτσι με κάνει μαζί με τον Παύλο να μπορώ κι εγώ να λέω: «Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς» (Ρωμ. 8:37).
__Αλλά και ο Θεός, που ξέρει την αληθινή προσωπική μου αξία, με καλεί να μην βλέπω στον εαυτό μου αλλά με πίστη να βλέπω και να στηρίζομαι με εμπιστοσύνη σ’ Εκείνον που για τους πιστούς έγινε «σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις» (Α΄ Κορ. 1:30)

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

29.12.12

Τώρα που πέρασαν τα Χριστούγεννα...


Τώρα που πέρασαν τα Χριστούγεννα...

==

__Τώρα που πέρασαν τα Χριστούγεννα... μήπως είναι καιρός να ενηλικιωθεί και "ο δικός σου" Χριστός;
__Να πάψει επιτέλους να είναι ο "Χριστούλης" των παιδικών χρόνων και των ανόητων εμπορικών παραμυθιών, για να γίνει στη ζωή σου, όπως πραγματικά του αξίζει, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ
__Ο Χριστός γεννήθηκε όχι για να είναι κουκλάκι στα χεράκια των μικρών και κλοτσοσκούφι στα πόδια των ενηλίκων... αλλά ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ!
__Ας Του δώσουμε επιτέλους ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ...
__Αυτό δεν το λέμε σε όσους δεν πιστεύουν... το λέμε σ' εκείνους που με κάθε ΛΟΓΟ διακηρύττουν την πίστη τους, αλλά με κάθε ΕΡΓΟ διαψεύδουν την αφοσίωσή τους...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Τώρα προσκυνούν και τα εβραιόπουλα(;)...


Τώρα προσκυνούν και τα εβραιόπουλα(;)...

==

__Το παραμύθι με τις χιλιάδες των Αγίων Παίδων των υπό του Ηρώδου αναιρεθέντων κρατάει αιώνες τώρα...
__Όχι βέβαια ότι δεν υπήρξαν βρέφη που σφαγιάστηκαν από τον Ηρώδη,
__Αλλά όσον αφορά τον αριθμό τους και την "διασπορά" τους μέχρι και την Κηφισιά... αυτό είναι άλλο ανέκδοτο...
__Τώρα λοιπόν, το χριστεπώνυμον πλήρωμα έχει την ευκαιρία να προσκυνάει μαζί με τόσα άλλα ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ... ιερά λείψανα, ακόμη και εκείνα «των Αγίων Παίδων, τα οποία φυλάσσονται εις τον Ιερό Ναό»....
  .
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com