18.10.11

Το  υποστηρίζει  η  πλειοψηφία; 
                    Και  τι  μ'  αυτό;

Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι οι άνθρωποι
"Ποτέ δεν σκέφτονται δύο φορές σχετικά με τα θέματα που υποστηρίζει η πλειοψηφία"

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφενός να καταπίνονται του κόσμου οι ανοησίες ως δήθεν "θεϊκές" αποκαλύψεις, και κάθε είδους δόγματα ως δήθεν προερχόμενα "από το λόγο του Θεού".
Γι' αυτό πολλοί Χριστιανοί δεν σκέφτονται για τις πιθανές πλάνες της πίστης τους, επειδή τις αποδέχεται η πλειοψηφία και έτσι ο σημερινός Χριστιανισμός είναι γεμάτος από τέτοιους τυφλούς πιστούς.
Αλλά το δίκαιο σχεδόν ποτέ δεν είναι με τους πολλούς.
Ας προσέχουμε, λοιπόν, τις "πλειοψηφίες", ιδιαίτερα μάλιστα επειδή τις περισσότερες φορές δεν είναι αφορούν καν "πλειοψηφίες" αλλά θρασείς ομάδες που νομίζουν για τον εαυτό τους πως είναι τάχα "κάτι τις"... 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com

Ως σπόρος σινάπεως...


Συνήθως διαβάζουμε τον λόγο του Κυρίου που αναφέρεται στον σπόρο του σιναπιού, που όταν φυτευτεί γίνεται δέντρο, και απορούμε, επειδή στους τόπους μας δεν έχουμε αυτό το είδος.


Η παραπάνω φωτογραφία, εντούτοις, αποδεικνύει πως ο Κύριος είχε δίκιο και είναι τούτο ένα μάθημα για να εμπιστευόμαστε περισσότερο το λόγο του Θεού όταν τον μελετούμε.
Ματθ. 13:31-32  31 Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς, λέγων· Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον σινάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν τω αγρώ αυτού· 32 το οποίον είναι μεν μικρότερον πάντων των σπερμάτων, όταν όμως αυξηθή είναι μεγαλήτερον των λαχάνων και γίνεται δένδρον, ώστε έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούσιν εν τοις κλάδοις αυτού. 

Ματθ. 17:20 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς· Διά την απιστίαν σας. Διότι αληθώς σας λέγω, Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει μεταβή· και δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς.


Και ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε το "μέγεθος" και τη "δύναμη" της πίστης μας. 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com


Επισκεφθείτε το αρχείο ΔΩΡΕΑΝ

Ολόκληρο το αρχείο των τελευταίων 11 ετών του πέριοδικού "ΤΥΧΙΚΟΣ" προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ για επίσκεψη, μελέτη και έρευνα, πατώντας στην παρακάτω εικόνα.

Επίσης υπάρχει μηχανή αναζήτησης λέξεων για ευκολία σας.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com