20.12.10

«Ή Εκκλησία απέναντι στή σύγχρονη κρίση» http://www.anagrafes.com/news/ekklisia-ellados/815-l-rhttp://www.anagrafes.com/news/ekklisia-ellados/815-l-r
Μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο στο παραπάνο σύνδεσμο

* Πολλά είναι τα σωστά στο παραπάνω κείμενο, όμως πού ήταν οι ιεράρχες όλα τα χρόνια που οι πολιτικοί έκαναν τα εγκλήματά τους σε βάρος του έθνους και του λαού;
* Και τι κάνουν αυτοί σήμερα για να περιοριστούν τα έξοδα;
* Μήπως ετοιμάζουν και άλλες μητροπόλεις δι' εαυτούς και αλλήλους;
* Αλήθεια, τι χρειάζονται 80+ ιεράρχες στη χώρα μας;
* Μήπως τώρα που οι πολιτικοί βρίσκονται σε άσχημη θέση σκέφτηκαν άλλη μια φορά "να αρπάξουν την ευκαιρία" για περισσότερη δύναμη, "δρυός πεσούσης";
Εμείς θα διορθώναμε το "Πολιτικολογία" σε "ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ". Το πρόβλημα δεν είναι ότι λένε τη γνώμη τους αλλά ποιους υπηρετούν...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»
Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.
_______________________________________________________

.