13.6.14

Ποια "ελευθερία";...

Ποια "ελευθερία";...

.
.


Ἐλεύθερη Ραδιοφωνία καί Τηλεόραση


20 περίπου χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού … “ἥρωες” σήκωσαν τό ἀνάστημά τους, γιά νά ἀποκτήσουμε ἐλεύθερη πληροφόρηση. Καί τί πετύχαμε; Οἱ ἴδιοι πού ἀγωνίσθηκαν, αὐτοί καί οἱ λοιποί ὑπεύθυνοι τήν ἔθαψαν. Ἀπίστευτα πράγματα χωρίς νά ἀντιδρᾶ κανείς! 
Δέν μεταδίδονται
- Οἱ αὐτοκτονίες τῶν συνανθρώπων μας, οἱ κατασχέσεις περιουσιῶν, οἱ ἐξώσεις οἰκογενειῶν, οἱ χρεωκοπίες.- Οἱ συνθῆκες διαβίωσης τῶν ἀστέγων.- Τά ἐγκλήματα τῶν λαθρομεταναστῶν.- Ἡ ἐκμετάλλευση τῶν λαθρομεταναστᾶν ἀπό τούς Ἕλληνες.- Οἱ ἀποδράσεις καί ἡ ἐλεύθερη κυκλοφορία ἐγκληματιῶν.- Τά οἰκονομικά σκάνδαλα καί οἱ κλέφτες πού βρίσκονται στό ἀπυρόβλητο.- Τά θερμά ἐπεισόδια στό Αἰγαῖο.- Οἱ ἀντεθνικά δρῶντες Τοῦρκοι τῆς Θράκης.

Ἀντίθετα μεταδίδονται ἐκπομπές
- Ἐμπορίου λευκῆς σαρκός (καθημερινά ἀπό 4 τουλάχιστον κανάλια).- Τυχερῶν παιχνιδιῶν πού τρῶνε τά ἐναπομείναντα χρήματα τοῦ κοσμάκη.- Ἀστρολογίας. Εἶναι αὐτές πού βαθμολογοῦν τό νοητικό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ μας.- Διαφήμισης βιβλίων, τό περιεχόμενο τῶν ὁποίων θά ἔπρεπε νά καταστεῖ αἰτία εἰσαγγελικῆς παρέμβασης.- Ἀπογευματινές σοβαρές πού ἀρχίζουν ὅλες στίς 11.30 τό βράδυ καί τελειώνουν στίς 2.30-3.00 τό πρωί. Σέ ποιούς ἀπευθύνονται;Καί κανένας δέν ἀντιδρᾶ.- Κανένας δέν ἀρνήθηκε, οὔτε ἱερωμένος, νά συμμετάσχει σέ ἐκπομπή τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, ὁ ὁποῖος κάθε βράδυ σέ ἑπόμενη ἐκπομπή του … θά νοικιάζει νεαρά κορίτσια γιά ὁποιανδήποτε χρήση!- Κανένας δέν ἀρνήθηκε νά συμμετάσχει σέ ἐκπομπή πού τελειώνει στίς 3.00 τό πρωί ἤ σέ ἐκπομπή πού λαμβάνουν μέρος 15-20 ἄτομα καί μιλάει ὁ καθένας περί τά 4 -5 λεπτά, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων τόν διακόπτουν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι!

Εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας;
=================

http://erripiskostas.wordpress.com/2014/06/06/%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/