21.3.14

ΟΥΤΕ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΘΕΟΙ... ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΨΥΧΑ ΚΕΡΑΤΑ...

Ούτε οι νεκροί θεοί... ούτε τα άψυχα κέρατα...
.
.
Αντιγράφω από έναν διάλογο:
_______________________________________
«Η Ελλάδα δεν σώζεται με τέτοιες κινήσεις...

Ο Κύριος δεν μας έδωσε εντολή να πάμε στα βουνά και να επιτιμάμε πνεύματα και δαιμόνια...

Αυτό που είπε ο Κύριος είναι «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς ... διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς» (Ματθ. 28:19-20)...

Αν λοιπόν θέλετε η Ελλάδα να σωθεί, να υπακούσετε στα λόγια του Κυρίου και να πάτε στους δρόμους και στα σπίτια και να κηρύξετε το αληθινό καθαρό Ευαγγέλιο, αν το γνωρίζετε!

Όλα τα άλλα είναι "show"...».

_________________________________________

Τα άψυχα κέρατα των Ιουδαίων δεν έχουν περισσότερη δύναμη από τα άψυχα αγάλματα των Ελλήνων.

Κάθε προσκόλληση και εξάρτηση από αυτά δεν είναι παρά ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ και ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ...

Είτε φιλο-ελληνιστική είτε φιλο-εβραϊκή σιωνιστική...
 ==============================

«5 Στόμα έχουσι και δεν λαλούσιν· οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσιν· 6 ώτα έχουσι και δεν ακούουσι· μυκτήρας έχουσι και δεν οσφραίνονται· 7 Χείρας έχουσι και δεν ψηλαφώσι· πόδας έχουσι και δεν περιπατούσιν· ουδέ ομιλούσι διά του λάρυγγος αυτών. 8 Όμοιοι αυτών ας γείνωσιν οι ποιούντες αυτά, πας ο ελπίζων επ' αυτά.» (Ψαλ. 115:5-8)

 ==============================

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΤΥΧΙΚΟΣ"...

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΤΥΧΙΚΟΣ"...
.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
"ΤΥΧΙΚΟΣ"
----------------------------------------
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.
http://www.calameo.com/read/0005701388e8276c896e9
Επίσης μπορείτε να το τυπώσετε εδώ 

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Ζητούμε τη βοήθειά σας

Ζητούμε τη βοήθειά σας
.
. 

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.