2.8.13

Τεμπελιάδα στην Ελλάδα...Τεμπελιάδα στην Ελλάδα...
.
.
Αυτοί οι αναρχικοί --με τους οποίους σημειωτέον δεν μας συνδέει τίποτε-- διόλου δεν λυπούνται τον χερ Σόιμπλε και τη φράου Μέρκελ όταν δημοσιεύουν και οργανώνουν τέτοια ευτράπελα...
Ο σκοπός τους είναι να πεθάνουν τους Έλληνες από την πείνα, αλλά οι σκλάβοι διασκεδάζουν...
Άτοπον και άπρεπον...

=
«Μη πεποίθατε επ' άρχοντας, επί υιόν ανθρώπου, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία (Ψαλ. 146:3)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
=

Σ
Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια και έντυπα είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε
τις υπόλοιπες απόψεις που εκείνα δημοσιεύουν
.

Οι πιστοί μας επισκέπτες...Οι πιστοί μας επισκέπτες...
.
.
Όπως δείχνει το διάγραμμα, από τις 20 Ιουλίου οι επισκέπτες μας μειώθηκαν κατακόρυφα, προφανώς λόγω της απομάκρυνσης πολλών φίλων στις διακοπές...
Ευχόμαστε σε όλους να περνούν καλά και να χαίρονται τις ευλογίες που ο Θεός χαρίζει, χωρίς να ξεχάσουν ποτέ τον ΔΩΡΗΤΗ...
Επίσης ευχαριστούμε όλους εκείνους που εξακολουθούν πιστά να μας επισκέπτονται...
Όπως γνωρίζετε το ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ δεν μείωσε ούτε την ύλη ούτε την ποιότητα των δημοσιεύσεων...
Το κάνουμε με αγάπη και εκτίμηση για όλους εσάς, ακόμη και αν προς το παρόν απομείνατε λίγοι...
=
«Εν παντί καιρώ αγαπά ο φίλος»
(Παρ. 17:17)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
=

Σ
Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια και έντυπα είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε
τις υπόλοιπες απόψεις που εκείνα δημοσιεύουν
.

Μπλακ χιούμορ...Μπλακ χιούμορ...
.
.
Κάποτε το έλεγαν "7ος Ουρανός"...
Ύστερα το έκαναν απλώς "Ουρανός"...
Και τώρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ...
=
Πολλοί αγωνίζονται μάταια να φέρουν τον  Ουρανό στη γη...
Μόνο ο Χριστός μπόρεσε να πει:
«Αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Ιωάν. 14:3)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Έχεις λόγους να φοβάσαι;Έχεις λόγους να φοβάσαι;
Εξέτασε αυτά τα 3 σημεία:

1. Πήγαινε στον Θεό με τους φόβους σου.


«Εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσέ μου, και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν» (Ψαλμός 34:4).  

2. Να θυμάσαι ότι ο Θεός είναι ισχυρότερος από οτιδήποτε φοβάσαι.  


«Σεις εκ του Θεού είσθε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τω κόσμω» (Α΄ Ιωάν. 4:4).  

3. Όσο περισσότερο μαθαίνεις να αγαπάς όπως ο Θεός, τόσο λιγότερο φόβο θα αντιμετωπίσεις.  


«Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ' η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, διότι ο φόβος έχει κόλασιν· και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη» (Α΄ Ιωάν. 4:18).
(Από το διαδίκτυο)
=
Ο λόγος του Θεού (η Αγία Γραφή) είναι το καλύτερο φάρμακο, επειδή ο Θεός είναι ο καλύτερος γιατρός και ελευθερωτής από τους φόβους μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com