24.1.14

Η τρόικα... και τα μνημόνια...

Η τρόικα... και τα μνημόνια...
.
.

Σαν κύματα της θάλασσας περνούν από επάνω μας τα διάφορα "μνημόνια" που οι κυβερνήτες μας συνάπτουν με τους αλλοδαπούς εργοδότες τους και ξένα κέντρα αποφάσεων...

Δικαιολογημένη, λοιπόν, είναι η ιδέα κάποιου φίλου, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να αναρτηθεί η παραπάνω εικόνα τους...
Για να μην λησμονούμε τι μας περιμένει...
 =
Τα θηρία, και τα πιο άγρια, εκδηλώνουν τα ένστικτά τους μόνο και μόνο για να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες... 
Αντίθετα τα ανθρώπινα θηρία οδηγούνται από την πλεονεξία, που τους κάνει χειρότερους...

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Επαναστάσεις χωρίς ουσία...

Επαναστάσεις χωρίς ουσία...
.
.

Χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι αγωνίζονται
για να ανατρέψουν τα αφεντικά τους... 


Για να πάρουν την εξουσία...


Για να κάνουν τα ίδια λάθη...

 =
«Πάντα ταύτα είδον, και προσήλωσα τον νούν μου εις παν έργον, το οποίον γίνεται υπό τον ήλιον· είναι καιρός καθ' ον ο άνθρωπος εξουσιάζει άνθρωπον προς βλάβην αυτού»
Εκκλ. 8:9 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.