12.2.14

Τα δώρα του Παντοδυνάμου...

Τα δώρα του Παντοδυνάμου...
.
.


Ασφαλώς και μπορούσε ο άνθρωπος να ζει με ένα μόνο είδος τροφής, που θα του ήταν αρκετό για να ζήσει.
Όμως ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ δεν τσιγκουνεύτηκε να χαρίσει ΠΟΙΚΙΛΙΑ όψεων, και γεύσεων, και αρωμάτων...
Όλα αυτά, χωρίς να είναι απαραίτητα, είναι όμως ΩΡΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ.
.
 =
«να ελπίζωσιν ... επί τον Θεόν τον ζώντα, όστις δίδει εις ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν»
1Τιμ. 6:17  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Η αξία του προφητιικού λόγου της Παλαιάς Διαθήκης

Η αξία του προφητικού λόγου
της Παλαιάς Διαθήκης
...
.
.

Ο αγώνας που κάνουν κάποιοι όψιμοι "χριστιανοί" να αμφισβητήσουν την αξία της Παλαιάς Διαθήκης για τη ζωή των χριστιανών είναι δυστυχώς έντονη τα τελευταία χρόνια από διάφορους κύκλους...

Όμως ο Θεός έχει βεβαιώσει τον λόγο Του και έχει δώσει το φως που χρειάζονται όσοι θέλουν να κάνουν το θέλημά Του...
Ο απόστολος Πέτρος έγραψε:

 =
«Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών»
2Πέτ. 1:19  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Παιδική πορνογραφία...

Παιδική πορνογραφία...
.
.

Ενώ οι πολλοί νομίζουν... ότι η παιδική πορνογραφία έχει τις ρίζες της στην Ανατολή (πρώην Σοβιετία και Ινδοκίνα) τα στοιχεία φανερώνουν ότι οι περισσότεροι διεστραμμένοι [πάροχοι και καταναλωτές] βρίσκονται στην "χριστιανική" Δύση... 
. 

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.