15.9.12

Τίποτε δεν αλλάζει...
Προσέξτε και την τρόικα έξω από την πόρτα που πιέζει τον φτωχό...
==
 
__Πικρή η αλήθεια ότι οι πλούσιοι θέλουν να γίνονται πλουσιότεροι και της φιλαργυρίας το τέλος δεν υπάρχει...
__Αυτό όμως είναι και η μεγαλύτερη  διαβεβαίωση ότι Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
__Δεν χορταίνει το μάτι ούτε γεμίζει η καρδιά με τα πλούτη, κι η απογοήτευση είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν ο άνθρωπος συγκεντρώνοντας πλούτη αισθάνεται την απογοήτευση και νομίζει πως ΑΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ θα καταφέρει το ποθούμενο.
__Ας συγκεντρώνουν, λοιπόν, πλούτη οι άπληστοι, κι ας μένουν φυλακισμένοι πίσω από τοίχους και φράχτες υλικούς και ανθρώπινους...
__Δεν ζηλεύουμε τα αποκτήματά τους ούτε φθονούμε τα αγαθά τους. Μακάρι να μπορούσαν και να τα χαρούν...
«Καλήτερον το ολίγον εν φόβω Κυρίου, παρά θησαυροί πολλοί και ταραχή εν αυτοίς» (Παρ. 15:16).
«Είναι καιρός καθ' ον ο άνθρωπος εξουσιάζει άνθρωπον προς βλάβην αυτού.  Και ούτως είδον τους ασεβείς ενταφιασθέντας, οίτινες ήλθον και απήλθον από της γης της αγίας και ελησμονήθησαν εν τη πόλει, όπου είχον πράξει ούτω· και τούτο ματαιότης» (Εκκλ. 8:9-10)__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Νερό στο κρασί;
=
Στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου έφθασε πριν από λίγα λεπτά ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο οποίος θα προεξάρχει για την εορτή της Αγίας Ζώνης της Παναγίας.
Ο Μητροπολίτης κ. Νικόλαος στην είσοδο της Μονής έτυχε θερμής υποδοχής, από τον Ηγούμενο Γέροντα Εφραίμ και τα μέλη της Αδελφότητας.
Στη συνέχεια μετάβησαν στο Καθολικό της Μονής, όπου τελέστηκε δοξολογιά προς τιμήν του Μητροπολίτη.
Ο Γέροντας Εφραίμ καλωσορίζοντας τον Μητροπολίτη Μεσογαίας στην Μονή, μεταξύ άλλων ανέφερε: "Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς, που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να προεξάρχετε στην εορτή της Αγίας Ζώνης".
Επίσης ο Καθηγούμενος Εφραίμ, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Νικόλαο για την υποστήριξη και αγάπη του για την Μονή Βατοπαιδίου.
 Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Μεσογαίας, ευχαρίστησε τον Ηγούμενο για την πρόσκληση να συμμετέχει στην μεγάλη αυτή εορτή, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία που είχε η μεταφορά της Αγίας Ζώνης στην Ρωσία.
"Μεγαλό γεγονός για την Ορθοδοξία ηταν η μεταφορά της Αγίας Ζώνης στην Ρωσία, πάρολο που εκείνες τις ημέρες βιώνατε μια μεγάλη δοκιμασία", τόνισε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας.
Ακόμη τόνισε: "Σήμερα ζούμε μια εποχή που επικρατεί ο διχασμός, αλλά με την δική σας υπόθεση η Εκκλησία ενώθηκε".
Τέλος να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης Μεσογαίας, το βράδυ της Τετάρτης θα προεξάρχει της πανηγυρικής αγρυπνίας για την Αγία Ζώνη.
Αιμίλιος Πολυγένης
=
__Περίεργα τα σούρτα φέρτα του Μεσογαίας Νικολάου με το κελί του ηγούμενου Εφραίμ (τόσο στον Κορυδαλλό όσο και στο "Άγιο Όρος")...
__Είδομεν τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά...
__Και η λατρεία του προς την "Αγία Ζώνη" και αυτή τυχαία είναι;
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Έχεις την πρώτη σοδειά για τον Κύριο;
 
=
Δευτ. 26:1-11  
1 Και όταν εισέλθης εις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομίαν, και κατακληρονομήσης αυτήν και κατοικήσης εν αυτή, 2 τότε θέλεις λάβει από της απαρχής πάντων των καρπών της γης, τους οποίους συνάξης εκ της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε, και θέλεις βάλει αυτήν εις καλάθιον, και θέλεις υπάγει εις τον τόπον, όντινα εκλέξη Κύριος ο Θεός σου διά να κατοικίση εκεί το όνομα αυτού. 3 Και θέλεις υπάγει προς τον ιερέα, τον όντα κατ' εκείνας τας ημέρας, και θέλεις ειπεί προς αυτόν,
Αναγγέλλω σήμερον προς Κύριον τον Θεόν σου, ότι εισήλθον εις την γην, την οποίαν ο Κύριος ώμοσε προς τους πατέρας ημών να δώση εις ημάς. 4 Και ο ιερεύς θέλει λάβει το καλάθιον εκ της χειρός σου, και θέλει καταθέσει αυτό ενώπιον του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου. 5 Και θέλεις λαλήσει και ειπεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου,
Σύριος περιπλανώμενος ήτο ο πατήρ μου, και κατέβη εις Αίγυπτον, και παροικήσας εκεί μετά ολίγων ανθρώπων κατεστάθη εκεί έθνος μέγα, δυνατόν και πολυάριθμον· 6 και οι Αιγύπτιοι εταλαιπώρησαν ημάς και κατέθλιψαν ημάς και επέβαλον εφ' ημάς σκληράν δουλείαν· 7 και ανεβοήσαμεν προς Κύριον τον Θεόν των πατέρων ημών, και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής ημών, και επέβλεψεν επί την θλίψιν ημών και επί τον μόχθον ημών και επί την καταδυνάστευσιν ημών· 8 και εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι εξηπλωμένω, και με τέρατα μεγάλα και με σημεία και με θαύματα· 9 και εισήγαγεν ημάς εις τον τόπον τούτον, και έδωκεν εις ημάς την γην ταύτην, γην ρέουσαν γάλα και μέλι·
10 και τώρα, ιδού, έφερα τας απαρχάς των καρπών της γης, την οποίαν συ, Κύριε έδωκας εις εμέ. Και θέλεις καταθέσει αυτάς ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, και θέλεις προσκυνήσει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
11 Και θέλεις ευφρανθή εις πάντα τα αγαθά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εις σε και εις τον οίκόν σου, συ και ο Λευΐτης και ο ξένος ο εν μέσω σου. 
=
__Τούτη την εποχή, αρχή του έτους σύμφωνα με το κλίμα και την λειτουργία της γης, είναι κατάλληλος καιρός για να αναλογιστούμε τις ευεργεσίες του Κυρίου το χρόνο που πέρασε... και να εμπιστευτούμε στον Κύριο το νέο χρόνο που έρχεται.
__Έχοντας βεβαίως διαπράξει το ΛΑΘΟΣ να εμπιστευθούμε σε ανθρώπους που εμείς διαλέξαμε να μας κυβερνούν προς το κακό μας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το θερισμό της σποράς που κάναμε. Ναι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την Τρόικα και τους δανειστές μας.
__Καλό μάλιστα είναι να θυμηθούμε τα λόγια του Προφήτη Μιχαία:
«Αλλ' εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως διά του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύος, διά να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβασιν αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτίαν αυτού.  Ακούσατε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ, οι βδελυττόμενοι την κρίσιν και διαστρέφοντες πάσαν ευθύτητα,  οι οικοδομούντες την Σιών εν αίματι και την Ιερουσαλήμ εν ανομία.  Οι άρχοντες αυτής κρίνουσι με δώρα και οι ιερείς αυτής διδάσκουσιν επί μισθώ και οι προφήται αυτής μαντεύουσιν επί αργυρίω και επαναπαύονται επί τον Κύριον, λέγοντες, Δεν είναι ο Κύριος εν μέσω ημών; κακόν δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς.  Διά τούτο η Σιών εξ αιτίας σας θέλει αροτριασθή ως αγρός, και η Ιερουσαλήμ θέλει γείνει σωροί λίθων, και το όρος του οίκου ως υψηλοί τόποι δρυμού» (Μιχ. 3:8-12).
__Όμως τίποτε και κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει τον Κύριο να εκπληρώσει τον αγαθό Του σκοπό.
«Ο Κύριος είναι η μερίς μου, είπεν η ψυχή μου· διά τούτο θέλω ελπίζει επ' αυτόν» (Θρ. 3:24).
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Μήπως κάποιοι παίζουν σε βάρος μας;
==__Ανόητη η ερώτηση, θα έλεγε κάποιος, που συμβαίνει να γνωρίζει τα πράγματα από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.
__Μα και βέβαια αυτό κάνουν... ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ, 
  • παίρνουν σε μηδαμινές τιμές τις όποιες πρώτες ύλες διαθέτει τούτη η χώρα... 
  • υποχρεώνοντάς μας να αγοράζουμε τα άχρηστα όπλα και μηχανήματα που απομακρύνουν από τους δικούς τους στρατούς...
  • αναγκάζοντάς μας να συμμετέχουμε σε πολεμικές δράσεις στην άκρη του κόσμου, μόνο και μόνο για να υπηρετήσουμε τα δικά τους συμφέροντα...
  • δημιουργώντας τεχνικές εντάσεις με τους "συμμάχους" γείτονές μας, ώστε να αναγκαζόμαστε να διαθέτουμε μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού μας σε εξοπλισμούς...
  •  εξαναγκάζοντάς μας να ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ από αυτούς και τις τράπεζές τους αδιάκοπα, όχι για να εξοφλούμε τα χρέη μας αλλά για να πληρώνουμε τους ανήθικους τόκους που μας επιβάλλουν...
  • μας έβαλαν στην ΕΟΚ και στην ΕΕ όχι για να δούμε εμείς "άσπρη μέρα" αλλά για να εξασφαλίσουν εκείνοι τα ανατολικά τους σύνορα από τους λαθρομετανάστες και για να πάρουν το φυσικό αέριο και πετρέλαιο που υπάρχει στον τόπο μας όταν αυτό θα το κρίνουν συμφέρον γι' αυτούς.
__Φυσικά όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν σε μια ελεύθερη χώρα χωρίς να πολεμήσουν και να την κατακτήσουν.
__Τα κάνουν όμως ευκολότερα χρησιμοποιώντας τους πεμπτοφαλλαγγίτες πολιτικούς μας και εφαρμόζοντας στο λαό τον αισχρό τους οικονομικό πόλεμο.
 __Κατά τα λοιπά οι Έλληνες είναι ΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ που ΖΥΓΟ ΔΕΝ ΥΠΟΜΕΝΕΙ...
__Καλέ γιατί γελάτε; Σοβαρά μιλάω!

__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Εις πολλά γκολ δέσποτα...
platanias5==
__Αφού έχει ευλογήσει κάθε λογής "καλλιτέχνες", "πολιτικούς" και πολιτικάντηδες, ο Οικουμενικός άρχισε να περιφέρεται και στις επαρχιακές ποδοσφαιρικές ομάδες και εν προκειμένω του Πλατανιά Κρήτης.
__Στη φωτογραφία από το romfea.gr η ποδοσφαιρική μπάλα με το αυτόγραφο του Πατριάρχη και την "ιστορική" ημερομηνία 4-ΙΧ-2012.
__Οσονούπω οι οπαδοί του θα εύχονται: "Εις πολλά γκολ δέσποτα"! και με το δίκιο τους.

__Εκτός αν και σ' αυτή την περίπτωση ο παναγιώτατος αποδειχθεί ξανά "γκαντέμης" όπως με τόσους πολιτικούς, αθλητές και καλλιτέχνες που ευλόγησε και πιάσανε ΠΑΤΟ!
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com