5.7.13

Θησαυρός λειψάνων κ.λπ.Θησαυρός λειψάνων κ.λπ.

Υπήρξε αποκάλυψη η επίσκεψη στο ιστολόγιο ΛΕΨΑΝΟΘΗΚΗ, από όπου και η παραπάνω φωτογραφία.
http://leipsanothiki.blogspot.gr...
Πρόκειται για "αξιοθαύαμστη" λεπτομερή καταχώρηση λειψάνων και λοιπών θρησκευτικών κειμηλίων τα οποία οι αφελείς "πιστοί" ειδωλολατρικώς προσκυνούν και τιμούν...
=
Μας θύμισε την ανάλογη έκθεση ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ "ιερών κειμηλίων" που είδαμε προσφάτως στο ανάκτορο Τοπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη (από όπου και η παρακάτω φωτογραφία)...
Όταν πρόκειται για την πλάνη, όλες οι θρησκείες συναδελφώνονται και συνεργάζονται, χορεύοντας στον ίδιο σκοπό του Σατανά...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

Βάλτε το νου να σκεφτεί...Βάλτε το νου να σκεφτεί...


«Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, όστις ανοίγει και ουδείς κλείει, και κλείει και ουδείς ανοίγει» (Αποκ. 3:7)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

Δυστυχώς η ιστορία γράφεται από τους νικητές...Δυστυχώς η ιστορία γράφεται από τους νικητές...

Ως κακοποιά στοιχεία περιγράφονται οι "Εικονοκλάστες" ή "Εικονομάχοι" από τους αντίπαλούς τους "ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΕΣ"...
Δυστυχώς την ιστορία την γράφουν πάντα οι νικητές, με όλες τις αλλοιώσεις που μπορούν να δικαιώνουν τους ίδιους και να λασπώνουν την αντίπαλη πλευρά...
=
Δυστυχώς...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com