19.8.13

Γνώθι σ' αυτόν...



Γνώθι σ' αυτόν...
.
.
Από τα γραπτά του Πλάτωνα η προτροπή αυτή έχει περάσει μέχρι σήμερα στους ανθρώπους...
Δυστυχώς, όμως, ελάχιστοι κατάφεραν αυτή τη γνώση, επειδή ο εγωισμός παραμορφώνει τις αληθινές διαστάσεις μας και μας κάνει να νομίζουμε πως "κι εμείς κάποιοι είμαστε"...
Τούτο το ρωμαικό ψηφιδοτό παρουσιάζει τον άνθρωπο στην αληθινή του γήινη διάσταση... ένα σωρό κόκαλα μέσα σε ένα δερμάτινο σακκούλι...
Ή, όπως το λέει ο ανατολικός ιερέας στην κηδεία, «σκωλήκων βρώμα [τροφή] και δυσωδία»... Όλα αυτά όμως αλλάζουν όταν μαζί μας είναι ο Θεός...
=
 «Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγων προς σε, Μη φοβού· εγώ θέλω σε βοηθήσει.
Μη φοβού, σκώληξ Ιακώβ, θνητοί του Ισραήλ· εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος· και λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ» (Ησ. 41:13-14)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Φτωχός ή πλούσιος;



Φτωχός ή πλούσιος;
.
.
Στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να είμαστε φτωχοί...
Έχουμε όμως ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΑΤΕΡΑ!
=
«Ο πλούτος δεν μένει διαπαντός· ουδέ το διάδημα από γενεάς εις γενεάν» (Παρ. 27:24)
«Μακάριοι σεις οι πτωχοί, διότι υμετέρα είναι η βασιλεία του Θεού» (Λουκ. 6:20)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.