15.4.11


 
Σάββατο του Λάζαρου

Σάββατο του Λάζαρου και πολλοί Χριστιανοί θυμούνται σήμερα το μεγάλο αυτό θαύμα του Κυρίου μας. 
Δυστυχώς όμως χωρίς κάτι περισσότερο για τον εαυτό τους. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ξέρουμε ότι ο Λάζαρος, παρ’ όλο που επαναφέρθηκε σ’ αυτή τη ζωή, ύστερα από κάποιο καιρό επέστρεψε και πάλι στον τάφο.
Στην Κύπρο μάλιστα παρουσιάζουν το εικονιζόμενο λείψανο με δήθεν τεμάχιο από την κάρα του νεκρού Λάζαρου.Εμείς οι πιστοί του Χριστού, ωστόσο, χωρίς να υποτιμούμε το θαύμα του Κυρίου, αποβλέπουμε σε μια άλλη ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, που δεν θα μοιάζει σ’ εκείνη του Λάζαρου αλλά σ’ εκείνη του Κυρίου Ιησού Χριστού, όταν, όπως έγραψε ο απόστολος Παύλος «καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού [Αδάμ], θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου [Χριστού]» (1Κορ. 15:49) διότι, «εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως» (Ρωμ. 6:5).

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
____________________________________________
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.
  

.