14.12.11


Κάτι ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ


Μην ξεχάσετε να αγοράσετε ως το τέλος του μήνα
το ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ. 
Μετά από αυτή την ημερομηνία
θα πρέπει να πληρώσετε
ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΙΜΗ.

------------------------------------------------------------------------------------
«Mην αναβάλεις κάτι για αύριο ή μεθαύριο»
« Όποιος αναβάλλει τη δουλειά του, παλεύει πάντοτε με δυσκολίες»
 (Ησίοδος, 8ος αι. π.Χ.)
--------------------------------------------------------------------------------------

Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Πάντα υπάρχει και η καλή πλευρά!

Στα ελληνικά "υποζύγια" αποβλέπουν οι ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ... [[όλοι αυτοί που χρόνια τους ψηφίζαμε για να μας "εξυπηρετούν", κατά το κοινώς λεγόμενο]],  και με συνεχείς φορολογίες και άλλες ΑΔΙΚΕΣ αποφάσεις και νομολογίες, προσπαθούν για άλλη μία φορά ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ...
Το παράδειγμα του Κυρ-Μέντιου ας δώσει ελπίδα τούτες τις τελευταίες μέρες της  θαυμάσιας αυτής χρονιάς.
------------------------------------------------------------------------------------
« Και που είναι οι θεοί σου,
τους οποίους έκαμες εις σεαυτόν;
ας αναστηθώσιν, εάν δύνανται να σε σώσωσιν
εν τω καιρώ της συμφοράς σου »
( Ιερ. 2:28 ) 
--------------------------------------------------------------------------------------

Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Όταν άλλοι χάνουν το ψωμί τους...


Την ώρα που χιλιάδες χάνουν τον άρτον τον επιούσιον, οι δεσποτάδες μεριμνούν για διανομή οφικίων και θέσεων στους εκλεκτούς τους...
__Παράδειγμα ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος που νοιάζεται να κάνει και άλλον Μητροπολίτη, λες και από δαύτους στερείται ο λαός μας...

------------------------------------------------------------------------------------
« Πώς δύνασθε σεις να πιστεύσητε, 
οίτινες λαμβάνετε δόξαν ο εις παρά του άλλου, 
και δεν ζητείτε την δόξαν την παρά του μόνου Θεού; »
( Ιωάν. 5:44 
--------------------------------------------------------------------------------------
Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα
------------------------------------------------------------------------------------
« ...μία χοίνιξ σίτου δι' εν δηνάριον και
τρεις χοίνικες κριθής δι' εν δηνάριον... 
»

( Αποκ. 6:6 ) 
--------------------------------------------------------------------------------------
Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com