6.11.11Μήπως να αναλάβουν την κυβέρνηση;

Ύστερα από την παταγώδη αποτυχία των πολιτικών όλων των κομμάτων εξουσίας, να ΣΩΣΟΥΝ την Ελλάδα, και με αφορμή τα ταξίδια του Αρχιεπισκόπου στο Κατάρ για επενδύσεις όπως και πιο πριν του Ηγούμενου Εφραίμ και όλα τα σχετικά με τα Ολυμπιακά ακίνητα, μήπως τελικά θα ήταν καλύτερα να ανατεθεί σ' αυτούς η διακυβέρνηση της χώρας;

__Όπως φαίνεται οι κληρικοί χειρίζονται καλύτερα τον ΜΑΜΩΝΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ...


_____________________________________

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com   

Μη ομοζυγείτε με απίστους!


«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ, ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» (Β~ Κορ. 6:14)
Τα παραπάνω έγραψε ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς της αρχαίας Κορίνθου, όμως οι ηγέτες των χριστιανών της σημερινής Αθήνας ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ασυστόλως την παραπάνω αποστολική εντολή, εξαγοραζόμενοι από τα χρήματα των αλλόθρησκων.


__Ιδού όμως τι γράφει ο συνήθως καλά πληροφορημένος "Ορθόδοξος Τύπος" (28-10-2011).
__Κατά τα άλλα οι άγιοι «συνοδικοί» καυχώνται ότι ακολουθούν πιστά τον άλλο αποστολικό λόγο:
«ἀδελφοί, στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν» (Β~ Θεσ. 2:15).
__Μα ούτε τα διά λόγου, ούτε τα δι’ επιστολής κρατούν ως σύγχρονοι Φαρισαίοι...


_____________________________________

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com