21.2.14

Είναι η πίστη...

Είναι η πίστη...
.
.

Πιστός δεν είναι αυτός που ξέρει τι πιστεύει...
Αλλά εκείνος που ΖΕΙ ό,τι πιστεύει!!!
 =
«Δείξόν μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σοι δείξει εκ των έργων μου την πίστιν μου»
Ιακ. 2:18  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Πιστεύεις αλλά σε τι και σε ποιον;

Πιστεύεις αλλά σε τι και σε ποιον;
.

«Ημείς επιστεύσαμεν και εγνωρίσαμεν ότι συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος»
Ιωάν. 6:69  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Χωράει η πίστη σου ένα τέτοιο αυτοκίνητο; [2]

Χωράει η πίστη σου ένα τέτοιο αυτοκίνητο; [2]
.
.

Εχθές παρουσιάσαμε μία τεράστια λιμουζίνα, που πολλοί ίσως θα ήθελαν να έχουν στη διάθεσή τους... 
Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να την ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ... 
Σήμερα το ερώτημα τίθεται με ένα άλλο μοντέλο... 
Χωράει η πίστη σας ένα αυτοκίνητο όπως αυτό στη φωτογραφία; 
Όλοι όσοι πιστεύουν στο  ψευδές «ευαγγέλιο» της Ευημερίας, υπόσχονται στους οπαδούς τους ότι θα έχουν ΤΕΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ζητώντας (απαιτώντας λένε) από τον Θεό Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ, και ο Θεός είναι δέσμιος να εκπληρώσει την επιθυμία τους που θα εκφράσουν έκφωνα... 
Το ερώτημα είναι αν η πίστη σας βοηθάει να εγκαταλείψετε την ματαιότητα αυτού του κόσμου...
 =
«Διά τούτο ούτω θέλω κάμει εις σε, Ισραήλ· όθεν, επειδή θέλω κάμει τούτο εις σε, 
ετοιμάσθητι να απαντήσης τον Θεόν σου, Ισραήλ.» 
Άμώς 4:12 )        

 =
«Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις» 
Εβρ. 9:27 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α »

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.