11.8.13

Αυτή είναι η αξία σου;Αυτή είναι η αξία σου;
.
.
Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η αξία που δίνει στον άνθρωπο ο Σατανάς...
Θάνατος...
«Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται».
Μόνο ο Θεός διά του Ιησού Χριστού χαρίζει ζωή και μάλιστα ζωή ΑΙΩΝΙΑ.
=
«Διότι εξέλιπον ως καπνός αι ημέραι μου, και τα οστά μου ως φρύγανον κατεξηράνθησαν» (Ψαλ. 102:3)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
=

Σ
Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια και έντυπα είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε
τις υπόλοιπες απόψεις που εκείνα δημοσιεύουν
.

Μαγική διάσταση στην προσευχή...Μαγική διάσταση στην προσευχή...


Όχι λίγοι χριστιανοί ή "χριστιανοί" αντιμετωπίζουν το ζήτημα της προσευχής με κάποια μαγική / σαμανιστική διάσταση...
Αρκεί να προσεύχεσαι, λένε, χωρίς να δίνουν σημασία ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ, ούτε ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ...
Όμως ο εκπαιδευτής του αλιγάτορα στο βίντεο αυτό, ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ πριν βάλει το κεφάλι του μέσα στα δόντια του ζώου...
Και, βέβαια, το θηρίο του χάρισε ένα δυνατό ΔΑΓΚΩΜΑ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ, επειδή ούτε κανένας άλλος "θεός", πολύ δε περισσότερο ο ΘΕΟΣ της Βίβλου, δεν πρόκειται να ακούσει τις "προσευχές" μας όταν αφορούν ΑΝΟΗΣΙΕΣ ή διδασκαλίες ΠΛΑΝΗΣ....  
Θυμηθείτε την ιστορία των προφητών του ψεύτικου "θεού" Βάαλ, στον οποίο οι ιερείς του προσεύχονταν από το πρωί ως το μεσημέρι ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Θυμηθείτε και την δήλωση του Θεού, μέσω του Ησαΐα, προς λαό που δεν έπαιρνε στα σοβαρά τη λατρεία του Θεού. 
=
«Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς και ητοίμασαν αυτόν,
και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωΐας μέχρι μεσημβρίας, λέγοντες, Επάκουσον ημών, Βάαλ·
και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις»
(1Βασ. 18:26)
«Και όταν εκτείνητε τας χείρας σας, θέλω κρύπτει τους οφθαλμούς μου από σας ναι, όταν πληθύνητε δεήσεις, δεν θέλω εισακούει. αι χείρές σας είναι πλήρεις αιμάτων»
(Ησ. 1:15)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Ποιος είναι ο "ήρωάς" σου;Ποιος είναι ο "ήρωάς" σου;
.
.
Τα παιδιά που δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή, θυμούνται τον ΑΧΙΛΛΕΑ, τον ΕΚΤΩΡΑ, τον ΟΔΥΣΣΕΑ, τον ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ...
Τα παιδιά που γνωρίζουν την Αγία Γραφή, θυμούνται τον ΔΑΒΙΔ, τον ΔΑΝΙΗΛ, τον ΣΑΜΨΩΝ κ.λπ.
Αλλά ποιος είναι ο δικός σου ο ήρωας; Αυτός στον οποίο θέλεις να μοιάσεις; Να μερικά παραδείγματα που μας δίνει ο απόστολος Παύλος:
=  • Σας παρακαλώ, λοιπόν, γίνεσθε μιμηταί μου. 1Κορ. 4:16

  • Αδελφοί, συμμιμηταί μου γίνεσθε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Φιλ. 3:17

  • Διότι σεις εγείνετε, αδελφοί, μιμηταί των εκκλησιών του Θεού, αίτινες είναι εν τη Ιουδαία 1Θεσ. 2:14

  • Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς και εγώ του Χριστού. Α΄ Κορ. 11:1

  • Και σεις εγείνετε μιμηταί ημών και του Κυρίου 1Θεσ. 1:6

  • Γίνεσθε λοιπόν μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά, Εφεσ. 5:1

  • διά να μη γείνητε νωθροί, αλλά μιμηταί των διά πίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Εβρ. 6:12

  • Και τις θέλει σας κακοποιήσει, εάν γείνητε μιμηταί του αγαθού;  1Πέτ. 3:13

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.