11.5.11

Εμείς θα το λέγαμε ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, 
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε


.

Τα πολλά λόγια είναι φτώχια!

Διαβάσαμε και είχε δίκιο.

Ο Χριστός κάθε φορά που έκανε κάποιο θαύμα ήταν όσο γίνεται λιγόλογος:
__Θέλω, καθαρίσου! – στον λεπρό.
__Σιώπα, ησύχασε! – στην τρικυμία.
__Λάζαρε, έλα έξω! – στον τετραήμερο νεκρό.
και ούτω καθεξής.

 Αντίθετα οι σύγχρονοι «θαυματοποιοί» φωνάζουν και πολυλογούν χωρίς αποτελέσματα, θυμίζοντας όλο και περισσότερο τους ιερείς του Βάαλ, στη διαμάχη τους με τον προφήτη Ηλία για τους οποίους διαβάζουμε:
 «…και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωΐας μέχρι μεσημβρίας, λέγοντες, Επάκουσον ημών, Βάαλ· και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις· και επήδων περί το θυσιαστήριον…» (1Βασ. 18:26)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, 
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε


.