3.12.13

Όποιος ψηλά ανεβαίνει...

Όποιος ψηλά ανεβαίνει...
.
>>>Σε θρόνο και με ολόκληρο εικονοστάσι στα γόνατά του...

>>>με εικόνες αγίων στα ποδάρια του...

>>>και ευχόμενος υπέρ της ειρήνης του κόσμου... 

Οι φωτογραφίες από το  http://mkka.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2.html
όπου υπάρχει και περισσότερο ιστορικό.
.
Ο σε θρόνο καθήμενος κ. Ειρηναίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Πατριάρχη της «ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ», όμως ούτε της εκκλησιαστικής του περιφέρειας την ειρήνη δεν μπόρεσε να επιτύχει, γι' αυτό και τον πέταξαν με τον πιο άγαρμπο τρόπο...  
Ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο; 
Δύσκολο να το πει κανείς, όταν στο μαγείρεμα αυτό ανακατεύονται ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ και όλο το κακό συναπάντημα... 
=
«Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς θέλει ομοιωθή με άνδρα μωρόν, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον· 
και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώσις αυτής μεγάλη»
( Ματθ. 7:26-27  )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.


Φιρί-φιρί το πάνε ανοητεύοντες...

Φιρί-φιρί το πάνε ανοητεύοντες...
.
.
Και δεν το λέμε για τους γελοιογράφους που επεξεργάστηκαν την παραπάνω φωτογραφία... 
Το λέμε για τους "αγίους" πατέρες (διάβαζε Δεσποτάδες και Πολιτικούς συνεταίρους τους) που με κάθε τρόπο προσπαθούν να κρύψουν τις λαμογιές που γίνονται σε διάφορα ΕΥΑΓΗ[*] ιδρύματα... 

[*] ευαγής -ευαγής -ευαγές (επίθετο) [ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :ευ (ευ*)-αγ (αγω*)-ής]
*** Με άλλα λόγια, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ ΚΑΛΑ... 
(Ο ευρών να με φτύσετε!)
  1. αυτός που είναι αγνός, καθαρός, άψογος, άμεμπτος, ο ανεπίληπτος, ο άσπιλος
  2. (ειδ. φρ.) "ευαγή ιδρύματα", τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως ορφανοτροφεία, γηροκομεία 
=
Μήπως και όλα τα άλλα "εικονογραφικά" θαύματα, γιαλαντζί δεν είναι;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.


Ένδοξος εις αγιότητα,

Ένδοξος εις αγιότητα...
.
.
«Τις όμοιός σου Κύριε, μεταξύ των θεών;
Τις όμοιός σου, ένδοξος εις αγιότητα
...»
Ο Μωυσής είχε εμπρός του ένα μεγάλο θαύμα, από τα μεγαλύτερα, την διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας...
Αυτό τον έκανε να υμνήσει τον Θεό και να οδηγήσει το λαό μαζί του...
Αλλά ποιο είναι το σπουδαιότερο στοιχείο του θείου χαρακτήρα;
Μήπως είναι τα θαύματα και τα τεράστια;
Μάλλον όχι!
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Αληθινού και Ζωντανού Θεού της Βίβλου, είναι εκείνο που δεν βρίσκεται σε κανέναν ΨΕΥΤΙΚΟ "θεό", παρόλα τα θαύματα που μπορεί να τους αποδίδουν οι σχετικές ΜΥΘΟΛΟΓΙΕΣ... 
Ο Θεός της Βίβλου κυρίως είναι  «ένδοξος εις αγιότητα...». 
Αυτό κανένας άλλος "θεός" ή "θεά" δεν μπορεί να το δείξει!
=
«Τις όμοιός σου Κύριε, μεταξύ των θεών;
Τις όμοιός σου, ένδοξος εις αγιότητα,
θαυμαστός εις ύμνους,
ενεργών τεράστια;»
( Έξ. 15:11 )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.