25.3.13

Η λαοφιλής κυβέρνηση... και η εθνική περηφάνια...


Η λαοφιλής κυβέρνηση...


και η εθνική περηφάνια...

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

25 Μαρτίου 2013...


25 Μαρτίου 2013...

=

__Δόξα και τιμή στους ήρωες που, πεθαίνοντας μας ΧΑΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...
__Δόξα και τιμή στους πολιτικούς που, καλοζώντας μας ΣΤΕΡΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Η προσωρινή θλίψη...


Η προσωρινή θλίψη...


=


Μια λατινική παροιμία λέει, "Αυτό που είναι πικρό όταν το υποφέρουμε, μπορεί να είναι γλυκό όταν το θυμόμαστε".


Εκατομμύρια πιστοί στον κόσμο σήμερα ξύπνησαν με πόνους, θλίψεις, ασθένεια, ανεργία, διαζύγιο, διωγμούς, χωρισμό από συγγενείς κ.ο.κ.

Κάποτε αναρωτιέται κανείς αν αξίζει τον κόπο η παρούσα θλίψη των Χριστιανών.


Όμως ο Χριστός βεβαίωσε:


«Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον» (Ιωάν. 16:33)

Και ο απόστολος έγραψε:


«Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης» (2Κορ. 4:17).

Και κάτι σωστό που ακούστηκε προχθές σε μία χριστιανική κηδεία:


«Το ανθρώπινο τέλος δεν είναι ΤΟ ΤΕΛΟΣ… Το πραγματικό ΤΕΛΟΣ το κατέχει και το ορίζει μόνο ο Θεός».

Τότε, όταν φτάσουμε στο αληθινό ΤΕΛΟΣ (=σκοπός), όλες οι θλίψεις και οι πίκρες τούτης της ζωής θα έχουν δώσει τη θέση τους στην ΑΙΩΝΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ, εκεί όπου:

«θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον» (Αποκ. 21:4
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ σε νεκροταφείο...


ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ σε νεκροταφείο...


=

__Καλές δουλειές κάνει, ως φαίνεται, η εκκλησία στο νεκροταφείο του Χολαργού, ώστε να διαθέτει ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ... το οποίο όμως ΚΛΑΠΗΚΕ στις 19-3-13...
__Σίγουρα δεν το έκλεψαν οι νεκροί...
__Μάλλον κάποιοι άλλοι πνευματικά νεκροί έκαναν το θαύμα τους...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Αυτοί το χαβά τους με το "τάμα"...


Αυτοί το χαβά τους με το "τάμα"...

==

__Εδώ ο κόσμος γκρεμίζεται, κι αυτοί το χαβά τους...
__Άραγε είναι η αγάπη για το χρήμα (που συνήθως υποκρύπτεται πίσω από τέτοια μεγαλόπνοα σχέδια) ή η αγάπη για τη δόξα;
__Πάντως εμείς ούτε αγάπη για την πατρίδα διακρίνουμε ούτε αγάπη για το λαό της...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com