5.8.13

Και όμως ΑΥΤΟΣ είναι ο στόχος...Και όμως ΑΥΤΟΣ είναι ο στόχος...
.
.
Στόχος των κυβερνώντων τη χώρα μας και των εργοδοτών τους, δεν είναι αυτοί που αναγράφονται στο "στόχο" του σκίτσου (Φοροκλέφτες, Μεγαλο-οφειλέτες, Μαϊμουτζήδες, κ.λπ.)...
Αυτά είναι για τα μάτια...
Ο αληθινός στόχος είναι ο Έλληνας, αυτόν θέλουν να εξοντώσουν...
Και όμως ο βλαξ ψηφοφόρς δεν το καταλαβαίνει...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
=

Σ
Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια και έντυπα είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε
τις υπόλοιπες απόψεις που εκείνα δημοσιεύουν
.

Τι γνώμη έχεις για τον Πατέρα;Τι γνώμη έχεις για τον Πατέρα;
.
.

Πώς είναι (ή ήταν) ο πατέρας σας απέναντί σας; Ίσως να προσπάθησε όσο μπορούσε αλλά στο τέλος να σας απογοήτευσε. Ίσως πάλι να νομίζετε πως ήταν εντελώς αδιάφορος προς εσάς. Ή ίσως ο δικός σας πατέρας να μην ήταν τόσο καλός άνθρωπος όπως θα θέλατε…


Μήπως οι δυσκολίες και οι εμπειρίες από τη ζωή, σας έχουν κάνει να σκέφτεστε λάθος για τον Θεό και την αγάπη Του ως Πατέρα προς εσάς; Σταματήστε για μια στιγμή και σκεφθείτε λίγο τα χωρία:

«Τις άνθρωπος είναι από σας, όστις εάν ο υιός αυτού ζητήση άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον; και εάν ζητήση οψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρ' αυτού;» (Ματθ. 7:9-11)

και αποδεχθείτε ανεπιφύλακτα την αγάπη του Ουράνιου Πατέρα για εσάς.
(Από το διαδίκτυο)
=
«O Πατήρ σας αγαπά, επειδή σεις ηγαπήσατε εμέ και επιστεύσατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον» (Ιωάν. 16:27)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Οι ντετέκτιβς έρχονται πάντα αργά...Οι ντετέκτιβς έρχονται πάντα αργά...

..
Όσοι έχουν τα χρήματα και άλλους θησαυρούς έχουν μεγάλη ανασφάλεια, επειδή ταυτίζουν τη ζωή τους με τα υπάρχοντά τους...
Κάποιοι νομίζουν πως θα τους βοηθήσουν και θα τους σώσουν οι αστυνομικοί επιθεωρητές ή ντετέκτιβς...
Όμως η πραγματικότητα λέει πως αυτοί έρχονται ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ...
=
Πού έχεις τους θησαυρούς σου;
Πιο σωστά, τι ή ποιος είναι ο θησαυρός σου;
Δεν είχε λάθος ο Χριστός που είπε: 
«Μη θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκώληξ και σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν. Αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σκώληξ ούτε σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν» (Ματθ. 6:19-20)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.