7.12.13

Τώρα που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ οι άνθρωποι...

Τώρα που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ οι άνθρωποι...
.
.
Το κατάντημά μας: 
Τα παιδιά μας είναι για την αποχέτευση ενώ οι χιμπατζήδες (που εμείς τους κλέψαμε με το ζόρι από τη ζούγκλα) είναι για τα σαλόνια... 
=
«απεμακρύνθησαν απ' εμού και περιεπάτηααν οπίσω της ματαιότητος και εματαιώθησαν»
( Ιερ. 2:5 )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.


Ντροπής πράγματα...

Ντροπής πράγματα...
.
.
Διαμαρτύρεται ο ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
για μια εικόνα που κυκλοφορεί τον τελευταίο (;) καιρό με την "αγία οικογένεια"... 
Δεν είναι σωστή. Είναι παπική. Είναι βλάσφημη. 
Είναι «μία βλακεία και μισή». 
Και πού είναι το πρόβλημα; 
Από όσο μπορέσαμε να καταλάβουμε (δεν είμαστε και σίγουροι), το  ΜΕΓΑ πρόβλημα είναι επειδή ο ΜΝΗΣΤΩΡ ΙΩΣΗΦ έχει απλώσει στοργικά το χέρι του στον ώμο της γυναίκας του... 
Ως εκεί φτάνει η παπαδική διαστροφή, ώστε τα έργα και τα δώρα του Θεού (γάμος, η συζυγική σχέση και η παιδοποιία) να αντιμετωπίζονται ως ακάθαρτα και ακατάλληλα... 
Περαστικά μας Έλληνες. 
=
«20 άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων· 
Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου· διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου.
[...] 
24 Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού,
25 και δεν εγνώριζεν αυτήν, εωσού εγέννησε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν»
Ματθ. 1:20-25 )
=
«Δεν είναι ούτος ο τέκτων, ο υιός της Μαρίας, 
αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος; 
και δεν είναι αι αδελφαί αυτού ενταύθα παρ' ημίν;»
Μάρκ. 6:3 )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.


Πηγαίνεις στην εκκλησία, όμως γιατί;

Πηγαίνεις στην εκκλησία, όμως γιατί;
.

Κάποιος έγραψε ... 

Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, να ντύνεσαι όπως όταν πήγαινες σε γάμο.


Αν νιώθεις μέρος της  νύμφης του Χριστού,  εκεί σε περιμένει ο ΝΥΜΦΙΟΣ σου.


___________________________

Με τα παραπάνω δεν συστήνεται κάποιο μοντέλο μόδας, ούτε προβάλλεται κάποιο ταξικό επίπεδο...


Αντίθετα, τονίζεται ότι η προσέλευσή μας στην εκκλησία, πρώτιστα γίνεται για να τιμήσουμε τον Κύριό μας συλλογικά με τους άλλους αδελφούς μας.


Όλοι έχουν κάποιο ξεχωριστό τρόπο να παρουσιαστούν εκεί όπου τιμούν και σέβονται. (Στους γάμους πηγαίνουν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί).

___________________________


Δυστυχώς, πολλοί τα τελευταία χρόνια, (ενώ δεν κάνουν το ίδιο όταν πηγαίνουν στην εργασία τους ή σε μία αξιόλογη κοινωνική εκδήλωση), θεωρούν ευτελή υπόθεση την παρουσία τους στην εκκλησία.


Μήπως, χωρίς να το καταλαβαίνουν, έχουν υποτιμήσει τη σημασία της συνάντησής μας με τον Κύριο ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;


Και, επιπλέον, σκέφτονται τι ΕΙΚΟΝΑ δίνεται στους εκτός εκκλησίας παρατηρητές, όταν τους βλέπουν να μπαινοβγαίνουν στις Εκκλησίες σαν λέτσοι;

=
«Ο πους μου ίσταται εν τη ευθύτητι·
εν εκκλησίαις θέλω ευλογεί τον Κύριον».
( Ψαλ. 26:12 )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.