26.10.13

Τόσα πολλά ΨΕΜΑΤΑ... (Β)


Τόσα πολλά ΨΕΜΑΤΑ... (β)
.
.
 Αγαπητός αναγνώστης διαβάζοντας τα σχόλιά μας για τα παραμύθια του συναξαριστή του Αγίου Ιακώβου, μας θύμισε επίσης και τα εξής:
1. Οι αδελφοί του Κυρίου  (μεταξύ των οποίων πρώτος και καλύτερος ο Ιάκωβος), ήταν μαζί με τη μητέρα τους όταν επισκέφθηκαν τον Ιησού, και ήταν για αυτούς που ο Κύριος είπε:
«47 Είπε δε τις προς αυτόν· Ιδού, η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου ίστανται έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς σε. 48 Ο δε αποκριθείς προς τον ειπόντα τούτο προς αυτόν είπε· Τις είναι η μήτηρ μου και τίνες είναι οι αδελφοί μου; 49 Και εκτείνας την χείρα αυτού προς τους μαθητάς αυτού είπεν· Ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου. 50 Διότι όστις κάμη το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και μήτηρ» (Ματθ. 12:47-50).
2. Οι αδελφοί του Κυρίου  (μεταξύ των οποίων πρώτος και καλύτερος ο Ιάκωβος), ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ πριν από τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του.
«3 Είπον λοιπόν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού· Μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, διά να ίδωσι και οι μαθηταί σου τα έργα σου, τα οποία κάμνεις· 4 διότι ουδείς πράττει τι κρυφίως και ζητεί αυτός να ήναι φανερός. Εάν πράττης ταύτα, φανέρωσον σεαυτόν εις τον κόσμον. 
5 Διότι ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. 6 Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς· Ο καιρός ο ιδικός μου δεν ήλθεν έτι, ο δε καιρός ο ιδικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. 7 Δεν δύναται ο κόσμος να μισή εσάς· εμέ όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά.» (Ιωάν. 7:3-7)  
3. Οι αδελφοί του Κυρίου  (μεταξύ των οποίων και ο Ιάκωβος), αναφέρονται στη ζωή της Εκκλησίας ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Πράξ. 1:14) .
  • «14 Ούτοι πάντες ενέμενον ομοθυμαδόν εις την προσευχήν και την δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού (Πράξ. 1:14)
Έτσι επαληθεύονται άλλη μία φορά όσα αναφέραμε στο χθεσινό μας σημείωμα, και αποδεικνύεται η ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΩΝ...
=
«Όστις κάμη το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και μήτηρ»  
(Ματθ. 12:50). 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

NO PROBLEM στην Παιδεία...


NO PROBLEM στην Παιδεία...
.
.
Τα χάλια της Παιδείας και της Νεολαίας γενικότερα δεν απασχολούν τον κ. Υπουργό... 
Δεν ενδιαφέρεται π.χ. που ακόμη υπάρχουν σχολεία που ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΑΝ... 
Έλυσε όμως το θέμα της ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ... 
=
Εφέτος, επιτέλους, θα υπάρχει άφθονο ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ για τους οφθαλμοπόρνους  θεατές της  μίνι φούστας στην παρέλαση...
=
«Επειδή [...] τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύσωσι κατά τας πορνείας του οίκου του Αχαάβ, έτι δε εθανάτωσας τους αδελφούς σου, τον οίκον του πατρός σου, τους καλητέρους σου, 
Ιδού, ο Κύριος θέλει πατάξει με πληγήν μεγάλην τον λαόν σου και τα τέκνα σου και τας γυναίκάς σου και πάντα τα υπάρχοντά σου» 
( 2Χρ. 21:13-14  )  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Χρήματα δεν έχουν, αλλά...


Χρήματα δεν έχουν, αλλά...
.
.
Χρήματα για τις παρελάσεις δεν έχουν, και δεν μπορούν να βγάζουν τα άρματα, αλλά για να μεταφέρουν τις εικόνες και τα λείψανα, δεν υπάρχει πρόβλημα... 
Τουλάχιστον να πλήρωναν τα έξοδα τα μοναστήρια, αφού από τις εισφορές κερδίζουν περισσότερα...
=
Για το ΕΚΑΒ ίσως υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες... 
Όμως για τις σκοταδιστικές επιχειρήσεις πάντα βρίσκεται μία λύση...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Αυτοί που ΔΕΝ ΜΙΛΙΟΝΤΟΥΣΑΝ...


Αυτοί που ΔΕΝ ΜΙΛΙΟΝΤΟΥΣΑΝ...
.
.
Τι σου είναι αυτή η πολιτική και η δεσποτοσύνη... 
Εχθές δεν μιλιούνται και σήμερα τα λένε σαν καλοί φίλοι... 
Όχι πως είναι η "χριστιανική αγάπη"... 
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΙ", δηλώνει ο Δήμαρχος... 
Και τι είσαστε, λοιπόν; 
Μήπως συνεταιράκια ενόψει των εκλογών;
  • Πάντοτε οι κληρικοί έβρισκαν δρόμο για να συμπορεύονται με τους πολιτικούς, ακόμη και με τους Οθωμανούς, ακόμη και με τους Χιτλερικούς… 
  • Τώρα θα τα χαλάσουν;
=
«Πρόσεχε λοιπόν μήποτε το φως το εν σοι ήναι σκότος»
Λουκ. 11:35  


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Μπορεί να το κάνει αυτό ο Benny Hinn;


Μπορεί να το κάνει αυτό 
ο Benny Hinn;
.


Σε μία εβδομάδα ο απαταιώνας Benny Hinn θα είναι στη Θεσσαλονίκη και θα εξαπατά τους ανθρώπους με τα "θαυμαστά έργα" του... 
Αυτό βεβαίως δεν είναι άξιο απορίας ούτε πρωτότυπο, επειδή θυμόμαστε τον Σίμωνα τον Μάγο στη Σαμάρεια, που «με διάφορες μαγείες άφηνε κατάπληκτο το λαό της Σαμάρειας και παράσταινε τον μεγάλο» (Πράξ. 8:9). 
Ρωτάμε όμως, ο  απαταιώνας Benny Hinn μπορεί να κάνει αυτά που δείχνει στο βίντεο ο ελληνικής καταγωγής Criss Angel (κατά κόσμο Χριστόφορος Σαραντάκος) που εδώ και χρόνια έχει τεράστιο όνομα στον χώρο των illusionists;
=
«Στην ίδια πόλη υπήρχε από καιρό κάποιος που λεγότανε Σίμων.  
Αυτός με διάφορες μαγείες άφηνε κατάπληκτο το λαό της Σαμάρειας και παράσταινε τον μεγάλο» 
( Πράξ. 8:9 ) 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.