20.4.14

Το σπουδαιότερο άγγελμα...

Το σπουδαιότερο άγγελμα...
.
.

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Μάρτυρες της Αναστάσεως...

Μάρτυρες της Αναστάσεως...
.
.

«Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, του οποίου πάντες ημείς είμεθα μάρτυρες» (Πράξ. 2:32)

----------------------------------

_Αν και ο αναστημένος Χριστός μπορούσε να παρουσιαστεί στους Αρχιερείς, στον Πιλάτο, σε όλο το λαό στο Ναό, και να διακηρύξει δημόσια την Ανάστασή Του, ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ... 
_Ο λόγος ήταν επειδή ο Χριστός δεν ήθελε να εξαναγκάσει τους ανθρώπους ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ μία πνευματική αλήθεια... 
_Ο Θεός πάντα απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ευδοκίας) και μόνο σε αυτούς φανερώνει τις αλήθειες Του, επειδή μόνο αυτοί μπορούν να τις εκτιμήσουν πραγματικά... 
_Και αν σήμερα εσύ και εγώ μπορούμε να πούμε «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, --και αν βέβαια μπορείς να το λες όλο το χρόνο, επειδή η σημερινή δεν είναι καμία ιδιαίτερη ημέρα-- αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της δικής μας ΥΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ αλλά αποτέλεσμα της δικής μας ΠΙΣΤΗΣ. 
_Και τούτο δεν αποτελεί μειονέκτημα απέναντι σε όσα είδαν οι Μαθητές του Χριστού, επειδή ήταν Εκείνος που είπε στον Θωμά: «Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν» (Ιωάν. 20:29).
--------------------------------------------------
«Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων» (Εβρ. 11:1)


Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.