11.9.11


Με παραμύθια που παίρνουν το μυαλό


Έπεσε στα χέρια μας το παρακάτω εκκλησιαστικό έντυπο (υπάρχει και στο διαδίκτυο) που μας προκάλεσε με την επιπολαιότητα που γράφονται πράγματα ανιστόρητα αναληθή και όντως ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ...


Το κείμενο, το οποίο αποδίδεται στον εκκλησιαστικό πατέρα Ιωάννη τον Δαμασκηνό (δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε και γι' αυτό αποδεχόμαστε τη δήλωση των εκδοτών) κατακρίνει τους ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ που "τιμούσαν με κάθε τρόπο γεννήσεις θεών, με παραμύθια που παίρνουν το μυαλό και σκοτεινιάζουν την αλήθεια", όμως όλα όσα στη συνέχεια παραθέτει σχετικά με την γέννηση της παρθένου Μαρίας, ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ και τίποτε δεν αποδεικνύεται ως αληθές από τις Άγιες Γραφές.

Ιδιαίτερης σημείωσης αξίζει η αναφορά στα ανύπαρκτα ονόματα των Ιωακείμ και Άννας ως δήθεν γονέων της παρθένου Μαρίας, όταν μάλιστα η Καινή Διαθήκη μας γνωστοποιεί ότι ο πατέρας της ονομαζόταν ΗΛΙ (Λουκ. 3:23).

Όλα όσα αναφέρονται στην γέννηση της παρθένου Μαρίας από την παράδοση προέρχονται από το ΨΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΙΑΚΩΒΟΥ, το οποίο καμία εκκλησία δεν δέχεται ως αληθινό, όμως πολλές χρησιμοποιούν για να στηρίξουν "παραμύθια που παίρνουν το μυαλό και σκοτεινιάζουν την αλήθεια"

Κρίμα επειδή όλοι οι μορφωμένοι κληρικοί γνωρίζουν την αλήθεια, όμως κανένας δεν τολμά να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί άραγε; ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται 
και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.
To all our American frients and brethren 


Προς όλους τους Αμερικανούς φίλους και αδελφούς μας


SEPTEMBER 11, TEN YEARS LATER.

AND SO LET IT BE!

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται 
και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.
Ευλογίες για τη νέα εβδομάδα

Σύμφωνα με τις αδιάψευστες υποσχέσεις του Θεού μας!


ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ ΚΕΦ. 35/ΛΕ

4 Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδίαν, Ισχύσατε, μη φοβείσθε· ιδού, ο Θεός σας θέλει ελθεί μετ' εκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως· αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει.
5 Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει.
6 Τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογιλάλου θέλει ψάλλει· διότι εν τη ερήμω θέλουσιν αναβλύσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία.
7 Και η ξηρά γη θέλει κατασταθή λίμνη και η διψώσα γη πηγαί ύδατος· εν τη κατοικία των θώων, όπου εκοίτοντο, θέλει είσθαι χλόη μετά καλάμων και σπάρτων.
8 Και εκεί θέλει είσθαι λεωφόρος και οδός και θέλει ονομασθή, Οδός αγία· ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής αλλά θέλει είσθαι δι' αυτούς ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουσι πλανάσθαι.
9 Λέων δεν θέλει είσθαι εκεί και θηρίον αρπακτικόν δεν θέλει αναβή εκεί· δεν θέλει ευρεθή εκεί· αλλά οι λελυτρωμένοι θέλουσι περιπατεί εκεί.
10 Και οι λελυτρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμώ εις την Σιών· και ευφροσύνη αιώνιος θέλει είσθαι επί της κεφαλής αυτών· αγαλλίασιν και ευφροσύνην θέλουσιν απολαύσει· η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσι φύγει.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται 
και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.