31.12.12

Δώστε ένα όνομα στο Νέο Έτος...


Δώστε ένα όνομα στο Νέο Έτος...

==

Υπάρχει η συνήθεια να ονοματίζουμε κάποιες χρονικές περιόδους ανάλογα με ορισμένα γεγονότα που έγιναν σ’ αυτά, ανάλογα με κάποιο πρόσωπο που δραστηριοποιήθηκε τότε, ανάλογα με κάποια μεγάλη καταστροφή που έλαβε χώρα...
__Λέμε π.χ. «ο αιώνας του Περικλή», «η περίοδος του μεσοπολέμου», «η εποχή του χαλκού» κ.ά....

Αλλά πώς θα ονομάζατε το χρόνο που πέρασε; Και ακόμη καλύτερα, πώς θα θέλατε να ονομάσετε το χρόνο που έρχεται;

>> Είναι συνηθισμένο οι πιστοί να θυμούνται στις προσευχές τους τη δήλωση του απ. Παύλου, ότι ο Θεός μπορεί να κάνει «υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν» (Εφεσ. 3:20).

Αλλά θα τολμούσαμε να ονομάσουμε το χρόνο που έρχεται ως ένα τέτοιο χρόνο, όπου όντως ο Θεός όχι μόνο ΜΠΟΡΕΙ, αλλά και ΘΑ ΚΑΝΕΙ σύμφωνα με τον παραπάνω λόγο, δηλαδή «υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν»;

>> Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά τη φράση του αγγέλου Γαβριήλ, ότι «ουδέν πράγμα θέλει είσθαι αδύνατον παρά τω Θεώ» (Λουκ. 1:37).

Αλλά θα τολμούσαμε να ονομάσουμε το χρόνο που έρχεται ως ένα τέτοιο χρόνο, όπου όντως ο Θεός ΔΕΝ ΘΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ, επειδή θα Του επιτρέψουμε να κινηθεί ελεύθερα στη ζωή μας;
>> Έχουμε διαβάσει πλείστες φορές τον λόγο του Κυρίου Ιησού, ότι «Αληθώς σας λέγω, Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει μεταβή· και δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς» (Ματθ. 17:20).

Αλλά θα τολμούσαμε να ονομάσουμε το χρόνο που έρχεται ως ένα τέτοιο χρόνο, όπου όλα όσα ποθούμε και ευχόμαστε θα μπορέσουν να γίνουν επειδή θα έχουμε τόση πίστη;

>> Και βεβαίως γνωρίζουμε καλά τη διαβεβαίωση του Χριστού μας ότι, «Τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ» (Λουκ. 1:37).

Αλλά θα τολμούσαμε να ονομάσουμε το χρόνο που έρχεται ως ένα τέτοιο χρόνο, όπου όλα όσα ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, θα αξιωθούμε να δούμε ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ στη ζωή μας;


Κοιτάζοντας το χρόνο που φεύγει απόψε, μπορούμε δίκαια να πούμε πως ήταν ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ.

__Οι άνθρωποι αποδείξαμε ως σύνολο (αλλά και ως άτομα, αφού ακολουθούμε αναγκαστικά τις κοινωνικές συνθήκες), ότι

 • δεν μπορέσαμε να ανακόψουμε την πορεία της οικονομικής ύφεσης...
 • δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ηθικής ανέλιξης...
 • δεν καταφέραμε να υποστηρίξουμε τον άγιο θεσμό της οικογένειας...
 • δεν εμποδίσαμε τους εγκληματίες πολιτικούς να θυσιάζουν χώρες και λαούς στο βωμό της ματαιοδοξίας και πλεονεξίας τους...
 • δεν πάψαμε το εμπόριο των ναρκωτών, ούτε βοηθήσαμε αποτελεσματικά και ουσιαστικά τους δεμένους από αυτά να απαλλαγούν από τη θανατηφόρα εξάρτησή τους...
 • δεν μπορέσαμε να ελευθερώσουμε εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά από το σύγχρονο δουλεμπόριο του τράφικινγκ...
 • δεν μπορέσαμε να εμποδίσουμε τις ανεξέλεγκτες σφαγές αθώων παιδιών με εκτρώσεις...
Με δυο λόγια απλώς κάναμε ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.

__Ποιος θα ήταν ο οραματισμός μας για το 2013;
 • Μήπως μια νέα προσπάθεια για να βελτιώσουμε τα ατελή έργα μας;
 • Μήπως μια νέα προσπάθεια να φέρουμε το δίκιο πάνω από την αδικία;
 • Μήπως μια νέα προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο μας, όπως ανόητα συνηθίζουμε να λέμε;
__Ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο απλά να πούμε κι εμείς το λόγο του Ιωάννη της Αποκάλυψης: «Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού» (Αποκ. 22:20), χωρίς συνάμα να λησμονούμε την διακήρυξη του απόστολου Ιωάννη: «Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός» (Α΄ Ιωάν. 3:2-3).

__Αν συμφωνείτε, λοιπόν, ας ονομάσουμε το χρόνο που ξεκινάει σε λίγες ώρες, ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ, «προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού» (Τίτ. 2:13).

Αμήν.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Νέα ήθη... νέα επαγγέλματα!!!


Νέα ήθη... νέα επαγγέλματα!!!

==

__Και εις άλλα με υγείαν...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Πάλι εμείς τα κορόιδα...


Πάλι εμείς τα κορόιδα...

==

__Εσύ κι εγώ πληρώσαμε το σήμα --όπως κάναμε και με τα ασφάλιστρα-- 

__Αλλά χιλιάδες ΞΥΠΝΙΟΙ θα κυκλοφορούν γύρω μας ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ και ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...
__Ακολουθούν βλέπετε το παράδειγμα των δασκάλων τους των πολιτικών.
__Δυστυχώς σ' αυτό τον τόπο πάντα θα υπάρχουν
 • κάποιοι που ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ και στο τέλος οι κυβερνήσεις θα τα χαρίζουν...
 • κάποιοι θα βγάζουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και στο τέλος οι  κυβερνήσεις θα τους τα νομιμοποιούν...
 • κάποιοι θα χτίζουν αυθαίρετα και στο τέλος οι κυβερνήσεις θα τους αθωώνουν...
Αν όμως είμαστε νομοταγείς δεν το κάνουμε επειδή είμαστε κορόιδα, το κάνουμε για τον Ουράνιο Κύριό μας.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Santa Claus - Το παγκόσμιον ΤΕΡΑΣ... ή δαιμονικόν πνεύμα


Santa Claus - Το παγκόσμιον ΤΕΡΑΣ...

ή δαιμονικόν πνεύμα


==

Εις πάσαν την γην εξήλθεν

και τα πάντα εμόλυνεν...


__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Τι Ελλάδα τι Βουλγαρία...


Τι Ελλάδα τι Βουλγαρία...

==

__Με αυτό το δέλεαρ οι Φοιτητές της Θεσσαλονίκης καλούνται να βοηθήσουν στο καθάρισμα της Πανεπιστημιοχαβούζας τους.
__Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τόποι για μια τέτοια εκδρομή;
__Ή μήπως στη Βουλγαρία τους έρχεται φθηνότερα; 
__Μάλλον το δεύτερο, νομίζουμε... 
__Και μακάρι να είναι μόνο γι' αυτή την αιτία...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Οι Κινέζοι "αγιοΒασίληδες"...

Οι Κινέζοι "αγιοΒασίληδες"...
==
__Τα περισσότερα από τα δώρα που θα μοιραστούν αυτές τις ημέρες στα "χριστιανόπουλα" της Δύσης, θα προέρχονται από τα χέρια των "κινεζόπουλων" που εργάζονται με άθλιες συνθήκες στις φάμπρικες των Δυτικών στη χώρα του Μάο...
__Όσο για τον Χριστό και το απελευθερωτικό του μήνυμα, ή για τον Βασίλειο Καισαρείας και το φιλανθρωπικό του έργο, κανείς από αυτούς τους κακοπληρωμένους εργάτες δεν έχει ακούσει ούτε γνωρίζει το παραμικρό.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com