11.12.11


Τέσσερις πολύτιμες αλήθειες

   

πράγματα που ο Θεός θέλει να ξέρεις,
και να μην ξεχάσεις ποτέ!
Έχεις ανάγκη και
χρειάζεσαι βοήθεια
Ο Θεός έχει τη λύση
και την προσφέρει δωρεάν
«Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού».
«Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος».
«Η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει».
«Εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού».
«Κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι ...ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις».
«Ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών»
 «Ο Χριστός άπαξ έπαθε διά τας αμαρτίας ...διά να φέρη ημάς προς τον Θεόν».
«Μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον».
«Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή».
Ρωμ. 3:23,6:23,  Ιεζ. 18:4  
Ρωμ. 3:20Εφεσ. 2:8-9
Ρωμ. 5:8,
1Πέτ. 3:18
Μάρκ. 1:15, Πράξ. 16:31
«Αύτη είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε
τον μόνον αληθινόν Θεόν
και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν».
( Ιωάν. 17:3 )
------------------------------------------------------------------------------------
«Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, 
αλλά να επιστρέψη ο ασεβής από της οδού αυτού και να ζή· 
επιστρέψατε, επιστρέψατε από των οδών υμών των πονηρών· 
διά τι να αποθάνητε;» 
  ( Ιεζ. 33:11 )
--------------------------------------------------------------------------------------


Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com 
Σήμερα είναι ΚυριακήΔιαβάσαμε στην εφημερίδα «Ενοριακές Καμπάνες Σύρου» (11-11-2011) και μεταφέρουμε: 

====================================================

Σκέψεις για τον Χριστό Βασιλιά

Αλήθεια τι εικόνα έχεις στο μυαλό σου για τον Χριστό;
Τι είδους Βασιλιά Τον φαντάζεσαι;
Βασιλιάς μοναδικός
Ο Ιησούς είναι ένας βασιλιάς μοναδικός. Σήμερα δεν είμαστε πια συνηθισμένοι στους βασιλείς, που υπήρχαν την εποχή του Ιησού: άτομα με απόλυτη εξουσία στη ζωή και στο θάνατο των υπηκόων τους, που έβγαζαν νόμους με βάση τις δικές τους σκέψεις και διαχειριζόντουσαν την δικαιοσύνη με δικά τους κριτήρια. Βασιλείς δυνατούς, που γεννούσαν φόβο.
Ο Ιησούς είναι εξίσου βασιλιάς, και είναι πολύ περισσότερο από τους δυνατούς βασιλιάδες της γης. Είναι ο αληθινός Βασιλιάς, γιατί έχει την αληθινή δύναμη, την αληθινή εξουσία επάνω μας, ως Θεός, Υιός του Δημιουργού. Παρόλα αυτά, ο Ιησούς δεν έχει τον τίτλο του βασιλιά για να μας εξουσιάζει, αλλά για να μας δώσει την ζωή του, την αγάπη του.
Βασιλιάς του σύμπαντος!
Όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη, όλη η δημιουργία έρχεται από τον Θεό και ανήκει στον Θεό. Μπροστά σ' Εκείνον μπορούμε να νιώσουμε φόβο. θαυμασμό, έκπληξη. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της Δημιουργίας. Γνωρίζουμε πως θα έρθει στο τέλος των καιρών να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Θα είναι μια κρίση, όχι με βάση την εξουσία και τον φόβο, αλλά την αγάπη.
Βασιλιάς που μας πλένει τα πόδια!!
Και όμως, αυτός ο Βασιλιάς εξάσκησε την εξουσία του με τρόπο επαναστατικό. Δεν ήρθε για να υπηρετηθεί αλλά για να υπηρετήσει. Μας το έδειξε με το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών Του και το απέδειξε με το πασχαλινό του μυστήριο.
Το στέμμα Του δεν ήταν χρυσό και στολισμένο με πολύτιμες πέτρες, αλλά αγκάθινο. Και δεν δίστασε να πεθάνει στο σταυρό από αγάπη για μας. Σε αυτό βρίσκεται η δύναμη του Θεού: στην αγάπη Του για μας που είναι τόσο μεγάλη ώστε να Τον οδηγήσει να κάνει «τρέλες από αγάπη»! Ο Βασιλιάς του σύμπαντος θέλησε να είναι υπηρέτης μας, επειδή μας αγαπά.
Εσύ τι μπορείς να κάνεις;
Κι εσύ είσαι παιδί του Βασιλιά
Το σκέφτηκες ποτέ; Και εσύ είσαι παιδί του Βασιλιά, και όχι ενός οποιουδήποτε βασιλιά αυτής της γης: είσαι παιδί του Βασιλιά του Σύμπαντος. Μαζί με τον Ιησού, πράγματι, εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι της Βασιλείας του. Αυτό θέλει να πει πως κάθε άνθρωπος είναι «ιδιαίτερος», ο Θεός τόν αγαπά με τρόπο μοναδικό. Εάν είμαστε παιδιά του Βασιλιά, τότε είμαστε και πάμπλουτοι: όχι από αγαθά αυτής της γης, που φθείρονται, αλλά πάμπλουτοι από τη ζωή του Θεού και την αγάπη Του, που τίποτα δεν την φθείρει και μένει αιώνια!
Και εσύ και εγώ ... στην υπηρεσία όλων
Και εμείς, όμως, πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιησού: να μην επιθυμούμε να μας υπηρετούν, αλλά να τεθούμε εμείς στην υπηρεσία των αδελφών μας. Βρίσκοντας πολλούς τρόπους για να «πλύνουμε τα πόδια τους» (κάνοντας κάποια εξυπηρέτηση, λέγοντας έναν καλό λόγο, προσφέροντας βοήθεια).
Αυτός είναι ο δρόμος προς την ευτυχία: διότι δίνοντας αγάπη, λαβαίνεις αγάπη και άφθονη χαρά.

------------------------------------------------------------------------------------
«Γίνεσθε λοιπόν μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά,
και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς
 και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν εις οσμήν ευωδίας.
Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία ή πλεονεξία μηδέ ας ονομάζηται μεταξύ σας,
καθώς πρέπει εις αγίους,
 μηδέ αισχρότης και μωρολογία ή βωμολοχία, τα οποία είναι απρεπή,
αλλά μάλλον ευχαριστία.
Διότι τούτο εξεύρετε, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης,
όστις είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομίαν
εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού.
» 
  ( Εφεσ. 5:1-5  )
--------------------------------------------------------------------------------------Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com

Για όσους προβληματίζονται σοβαρά

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Ενορίας 210.67.11.410
Το θέμα φαίνεται ενδιαφέρον.
Όσοι μπορούν ας το παρακολουθήσουν
.
------------------------------------------------------------------------------------
«Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους 
άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις»

Εβρ. 9:27  )
--------------------------------------------------------------------------------------


Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com