1.2.14

Εκτενώς

Εκτενώς...
.
.

Εκτενώς

«Τάς ψυχάς υμών ηγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας δια Πνεύματος εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς» (1Πέτ. 1:22).
Είναι λίγο παράξενο. Φαντάζομαι να έχει συμβεί και σε σας.
Μερικές φορές καθώς διαβάζω ένα κείμενο, κάποια λέξη του έρχεται και κολλάει θα έλεγα στο μυαλό μου. Και αν αυτό που διαβάζω είναι ένα κείμενο τυχαίο εφημερίδας, λογοτεχνικό, σχολικό ή επαγγελματικό, η λέξη αυτή δεν έχει άλλο σκοπό παρά να πλουτίσει το λεξιλόγιό μου. Εάν όμως το κείμενο που μελετώ είναι το Ευαγγέλιο, τότε τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Για να υπογραμμίσει ο Θεός τη λέξη αυτή, με το να την χαράξει στο μυαλό μου, σημαίνει ότι κάτι θέλει να μου πει, κάτι που μου λείπει, ή κάτι που χρειάζεται να διορθώσω. Αυτό μου συνέβη πρόσφατα.
Μελετούσαμε λοιπόν μαζί με αγαπητούς αδελφούς τη θαυμάσια πρώτη επιστολή του Απ. Πέτρου και καθώς φθάσαμε στο 22ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου η προσοχή μου στάθηκε σ΄αυτή την μικρή λεξούλα “εκτενώς”. Δεν ξέρω για ποιο λόγο στη μετάφραση του Βάμβα το “εκτενώς” αποδόθηκε “ενθέρμως”. Νομίζω ότι οι δύο αυτές λέξεις αν και σχετικές, διαφέρουν όμως στην ουσία και το νόημά τους.
Ο Απόστολος Πέτρος μας συστήνει να αγαπήσουμε αλλήλους εκτενώς, δηλαδή η αγάπη μας να απλωθεί σε μεγάλη έκταση και να καλύψει τα πάντα, για πάντοτε, χωρίς όρια. Να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να κλείσουμε μέσα της όσους περισσότερους μπορούμε και για πολύ χρόνο. Εκτενώς είναι το αντίθετο του σύντομα, βιαστικά, τυπικά, περιορισμένα. Η αγάπη στην οποία μας οδηγεί η υπακοή της Αληθείας είναι πλατιά, γενναιόδωρη και πλούσια. Όπως ακριβώς είναι ο Θεός μας.
Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν έχει απλά αγάπη, είναι ο ίδιος η προσωποποίηση της αγάπης. Ας σκεφτούμε πότε μας αγάπησε ο Θεός, όπως γράφει ο Απ. Παύλος, ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. (Ρωμ. 5:8). Τότε μας αγάπησε ο Θεός, μέσα στην αμαρτία μας, την παρακοή μας, την επανάστασή μας. Δηλαδή μας αγάπησε εκτενώς.
Ο Χριστός μας αγάπησε εκτενώς, χωρίς όρια, όταν έλεγε: Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλη τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. (Ιωάν. 15:13). Η αγάπη μετριέται με το τι προσφέρεις, τι θυσιάζεις και ο Κύριός μας θυσίασε την ψυχή του. Εκτενώς σημαίνει μέχρι το τέλος και τι σκληρό τέλος: αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. (Ιωάν. 13:1).
Έχοντας λοιπόν υπόψη μας τα πρότυπα της αγάπης, ο Απ. Πέτρος μας καλεί να υπακούσουμε δηλ. να εφαρμόσουμε στην ζωή μας την Αλήθεια, τον Χριστό, ο οποίος θα μας οδηγήσει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο εκτενώς, δηλ. χωρίς όρια. Ειδικά τώρα, τους τελευταίους καιρούς που ο Λόγος του Θεού προβλέπει ότι «η αγάπη των πολλών θέλει ψυχανθή».

Από το περιοδικό "Λόγια Παρηγοριάς"
 =
«Τάς ψυχάς υμών ηγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας δια Πνεύματος εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς»
(  1Πέτ. 1:22  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Θα πάμε παρά πέρα;

Πάμε παρά πέρα;
.
.
Μερικοί ιεροκήρυκες είναι τόσο βέβαιοι για την αξία των κηρυγμάτων τους, που δεν τα αλλάξουν επί δεκαετίες...
Τα ίδια και τα ίδια κηρύγματα προκαλούν πνευματική αβιταμίνωση...

Πρόσεξε κανείς ότι η Αγία Γραφή έχει 
περισσότερες από 1.000 σελίδες, 
1.189 κεφάλαια, 
31.100 εδάφια...
Όταν όμως μετρήσεις πόσα από αυτά εξηγήθηκαν ποτέ από τον ιεροκήρυκα της εκκλησίας σου, θα διαπιστώσεις πως είναι ΕΛΑΧΙΣΤΑ. 
Γιατί αυτό; Δεν είναι ΟΛΗ  η Γραφή θεόπνευστη; 
Δεν είναι ΟΛΗ για διδασκαλία; 
 Ας πάψουμε κάποτε να είμαστε παιδιά...
 =
«Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης»
2Τιμ. 3:16   )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.