7.10.14

Ας πέσουν οι "χριστιανικές" μάσκες...

Ας πέσουν οι "χριστιανικές" μάσκες...

.
.

ΑΣ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ" ΜΑΣΚΕΣ
----------------------------------------------------
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ 
«Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, 
Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; 

Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι
ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού
οι εργαζόμενοι την ανομίαν»

( Ματθ. 7:22-23 )

«Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε,
αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου
του εν τοις ουρανοίς».

( Ματθ. 7:21 )
=================