20.12.11


Είσαι ΚΑΛΟΣ ή ΚΑΚΟΣ;


ΚΑΚΑ ΝΕΑ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΣΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΑ
ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΣΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Ο Ιησούς είπε:
«Δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν».   Μάρκ. 2:17
«Ο Χριστός, ότε ήμεθα έτι ασθενείς,  απέθανε κατά τον ωρισμένον καιρόν υπέρ των ασεβών».   Ρωμ. 5:6
Ίσως απορείς που η Βίβλος περιέχει τόσα άσχημα νέα για ανθρώπους που θεωρούσες καλούς. Τα ακόλουθα χωρία είναι μερικά μόνο παραδείγματα:
Ίσως απορείς που η Βίβλος περιέχει τόσα καλά νέα για ανθρώπους που θεωρούσες κακούς. Τα ακόλουθα χωρία είναι μερικά μόνο παραδείγματα:
«Πάντες τωόντι εγείναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρόν ιμάτιον» 
Ησ. 64:6
«Ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να σώση τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ» 
1Τιμ. 1:15
«Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις, δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν· δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν» 
Ρωμ. 3:10-11
«Ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών» 
Ρωμ. 5:8
«Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού» 
Εβρ. 4:13
«Τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» 
Ιωάν. 3:16
«Ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα» 
Εκκλ. 3:15
«Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός» 
Λουκ. 19:10
«Oυχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς» 
Τίτ. 3:5
«Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή» 
Πράξ. 16:31
«Εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία    σαρξ ενώπιον αυτού» 
Ρωμ. 3:20
«Πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή» 
Ρωμ. 10:13
«Ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι» 
Πράξ. 17:30
«Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» 
Ρωμ. 5:1
«Εάν δεν μετανοήτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθή» 
Λουκ. 13:3

Ίσως είσαι ένας από τους ανθρώπους που προσπαθούν να είναι αρκετά καλοί για να πάνε στον Ουρανό όταν πεθάνουν. Ίσως προσπαθείς να κάνεις «το καλύτερο που μπορείς» ή να ζεις σύμφωνα με τον «χρυσό κανόνα». Όλα αυτά είναι καλά στην κατάλληλη στιγμή, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι η Βίβλος έχει ΜΟΝΟ ΚΑΚΑ ΝΕΑ για ανθρώπους καλούς σαν εσένα, επειδή «πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού» (Ρωμ. 3:23). Αυτό σημαίνει πως από μόνοι τους δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους και χρειάζονται τη βοήθεια κάποιου άλλου...
Από την άλλη πλευρά, αν γνωρίζεις πως είσαι ένοχος απέναντι στον Θεό και προορισμένος για την αιώνια απώλεια, τότε η Βίβλος έχει ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΝΕΑ για ανθρώπους σαν εσένα. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε στο Γολγοθά για να σώσει αμαρτωλούς που μετανοούν για τις αμαρτίες τους όπως ο ληστής, και τους χαρίζει συγχώρεση αν εγκαταλείψουν τους λάθος δρόμους τους. Αν λοιπόν στραφείς στον Χριστό για σωτηρία, είναι ο μόνος Σωτηράς που χρειάζεσαι για τούτη και την άλλη ζωή.
  


--------------------------------------------------------------------------------------Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Χριστιανικές στατιστικέςΣυρρικνώνεται ο χριστιανικός πληθυσμός στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Καθημερινή” και πληροφορίες του Ασοσιέτεντ Πρες, ο χριστιανικός πληθυσμός στην Ευρώπη συρρικνώνεται, ενώ αντίθετα αυξάνεται στην Αφρική και άλλα μέρη του πλανήτη, όπως αναφέρει νέα έρευνα από το Φόρουμ Pew Research Center για τη Θρησκεία & Δημόσια Ζωή.
Η Ευρώπη αποτελεί σήμερα το «σπίτι» για το ένα τέταρτο των Χριστιανών του κόσμου, (σε αντίθεση με τα δύο τρίτα πριν από έναν αιώνα).
Ένα άλλο τέταρτο περίπου του χριστιανικού πληθυσμού βρίσκεται τώρα στην υποσαχάρια Αφρική, ενώ πάνω από το ένα τρίτο στην Αμερική.
Συνολικά, οι Χριστιανοί παραμένουν η μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα στον κόσμο, με σχεδόν 2,2 δισεκατομμύρια οπαδούς. Ακολουθούν οι Μουσουλμάνοι, με περίπου 1,5 δισεκατομμύριο.
Αντίθετα, στην περιοχή όπου ξεκίνησε η χριστιανική πίστη, δηλαδή τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, βρίσκεται πλέον η μικρότερη συγκέντρωση Χριστιανών καθώς οι Χριστιανοί αποτελούν μόλις το 4% του πληθυσμού και συνεχώς τείνουν να μειωθούν ύστερα από άστοχες επεμβάσεις των Δυτικών “αδελφών” τους.
Ύστερα από τους ανόητους πολέμους που προκάλεσαν οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι τα τελευταία χρόνια στη Μ. Ανατολή, έκαναν τους ντόπιους Χριστιανούς να θεωρούνται εχθροί των συμπατριωτών τους, ενώ και οι προσπάθειες για υποστήριξή τους από τη Δύση τείνουν μάλλον στο να τους βοηθήσουν ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ και όχι να παραμείνουν στους πατρογονικούς τους τόπους.
Αλλά με ποια κριτήρια όλα αυτά τα δισεκατομμύρια θεωρουνται "χριστιανοί"; 

Ο Χριστός πουθενά δεν υποσχέθηκε ότι οι πιστοί Του θα είναι πολλοί. Μάλλον για «μικρόν ποίμνιον» μίλησε, προς το οποίο είπε ΜΗ ΦΟΒΟΥ!
--------------------------------------------------------------------------------------

« Ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, 
άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης; »

Λουκ. 18:8 )
--------------------------------------------------------------------------------------Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Το ραντεβού


«Υπήρχε πολλή κίνηση στα εξωτερικά ιατρεία εκείνο το πρωινό, όταν έφτασε ένας αξιοπρεπής ογδοντάρης για να του αφαιρέσουν τα ράμματα από ένα τραύμα στο χέρι. Είπε ότι βιαζόταν πολύ γιατί είχε ένα ραντεβού στις 9.
__Τον έβαλα να καθίσει, ξέροντας ότι είχε περισσότερο από μια ώρα περιθώριο. Τον έβλεπα να κοιτάζει συνέχεια το ρολόι του και αποφάσισα, επειδή δεν με περίμεναν άλλοι ασθενείς, να ασχοληθώ εγώ με το τραύμα.
__Το τραύμα φαινόταν θεραπευμένο και πήγα να πάρω τα σχετικά εργαλεία.
__Ενώ του περιποιόμουν το τραύμα, τον ρώτησα αν είχε άλλο ραντεβού με γιατρό και γι' αυτό βιαζόταν.
__Ο γηραλέος κύριος μου απάντησε ότι έπρεπε να πάει στον Οίκο Ανιάτων, να φάει το πρωινό του με τη γυναίκα του, που έπασχε καιρό από Αλσχάιμερ.
__Τον ρώτησα μήπως θα ανησυχούσε η γυναίκα του αν αργοπορούσε λίγο, και μου απάντησε ότι εκείνη δεν τον αναγνώριζε από δω και 5 χρόνια.
__Έκπληκτος τον ρώτησα: «Και πάτε ακόμη κάθε πρωί να τη βρείτε, παρόλο που δεν σας αναγνωρίζει;».
__Ο άνδρας χαμογέλασε και με χτύπησε με το χέρι στον ώμο λέγοντας: «Εκείνη δεν ξέρει ποιος είμαι εγώ, αλλά εγώ ξέρω ακόμη πολύ καλά ποια είναι εκείνη».
Πιέστηκα για να συγκρατήσω τα δάκρυα μου... Είχα ανατριχιάσει και σκέφτηκα: 
«Μια τέτοια αγάπη θέλω να βρω στη ζωή μου»!


ΠΗΓΗ: “Ενοριακές Καμπάνες Σύρου” 9-12-2011

--------------------------------------------------------------------------------------

« Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος 
τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, 
και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού· 
και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν. »

Γέν. 2:24 )
--------------------------------------------------------------------------------------Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com