4.6.14

Μακροπρόθεσμα σατανικά σχέδια...

Μακροπρόθεσμα σατανικά σχέδια...
.
.
_Ο Χριστός δεν είπε πως στη Β΄ Έλευσή Του δεν θα υπάρχουν "εκκλησίες"...
_Ούτε αναρωτήθηκε μήπως δεν υπάρχουν "πιστοί"...
_Μόνο αναρωτήθηκε: 
  • «Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;» (Λουκ. 18:8) 
_Και λέγοντας "πίστη" δεν εννοούσε την όποια "πίστη", όπως εκείνη των δαιμονίων, αλλά την ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ, εκείνη για την οποίαν ο Ιούδας έγραψε: 
  • «Καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους» (Ιούδα 1:3).  

Σήμερα χτίζονται ναοίιδρύονται οργανώσεις, στελέχη αποφοιτούν από Σχολές, θεολόγοι μορφώνονται σε Πανεπιστήμια, άγιοι ανακηρύσσονται, μεγάλες ιεραποστολές δραστηριοποιούνται... 
Όμως το ζητούμενο είναι η ΠΙΣΤΗ. 
Η ΥΓΕΙΑΙΝΟΥΣΑ ΠΙΣΤΗ (Τίτου 1:13). 
=================


Βαρύτητα και Αμαρτία...

Βαρύτητα και Αμαρτία...
.
.
=================

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.