16.3.14

Ό,τι καταφέραμε για τη νέα γενιά...

Ό,τι καταφέραμε για τη νέα γενιά...
.
.
Οι άρχοντες τούτου του τόπου με την εγκληματική τους ανικανότητα, κατάφεραν να δημιουργήσουν άλλη μία γενεά ΝΕΩΝ χωρίς μέλλον... 
Όποιος νέος το καταλάβει νωρίς, θα έχει τουλάχιστον την ευκαιρία να γυρίσει την πλάτη στους πολιτικούς και τους ανθρώπους εν γένει, και να στραφεί στον ΘΕΟ, από τον οποίο μόνον έρχεται η σωτηρία... 
Και αν τούτη η πατρίδα και οι εθνοπατέρες ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ τα παιδιά της, ο Κύριος προσδέχεται καθένα που καταφεύγει σ' Αυτόν για βοήθεια και οδηγία...
.
 =
«Και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθή»
Ψαλ. 27:10 )
     
«Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει»
Ματθ. 11:28  )    

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.