10.5.14

Πολιτικοί και Διπλωμάτες...

Πολιτικοί και Διπλωμάτες...
.
.
_Είναι αναπόδραστη κατάσταση, οι άνθρωποι που χτίζουν, στη συνέχεια να γκρεμίζουν τα έργα τους....
_Ειδικοί για το έργο αυτό είναι οι Πολιτικοί με τους Διπλωμάτες, που όλο για πρόοδο και ειρήνη μιλούν, όμως επί το πλείστον την καταστροφή μας απεργάζονται... 
_Ακόμη και αν αυτή την λένε SUCCESS STORY...  
==================

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.