15.10.13

Για τον Benny Hinn - ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!


Για τον Benny Hinn - ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!
.
.
Ύστερα από σημαντική, θα έλεγε κάποιος, καθυστέρηση, επιτέλους ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΠΕΣ) δημοσίευσε σήμερα (15-10-2013) την παραπάνω σαφή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ με την οποία αποποιείται ΚΑΘΕ ΣΧΕΣΗ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις δράσεις του διεθνούς απατεώνα, Ψευδόχριστου και Ψευδοπροφήτη Benny Hinn, ο οποίος στις 29 Οκτωβρίου θα περάσει από τη χώρα μας και, όπως ήδη επανειλημμένως έχουμε καταγγείλει  από το παρόν ιστολόγιο, θα έχει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα θύματα/οπαδούς του. 
Είναι δυστύχημα που μεταξύ των Ελλήνων Διαμαρτυρομένων (Πεντηκοστιανών/Χαρισματικών) εξακολουθούν να υπάρχουν έστω ελάχιστοι άνθρωποι που πιστεύουν και συμπαραστέκονται σε άτομα αυτής της αντιχριστιανικής ποιότητας, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΛΙΑ... 
Συγχαίρουμε τον ΠΕΣ που, έστω και με σημαντική καθυστέρηση, ΠΗΡΕ ΘΕΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΤΕΩΝΑ.
=
=
«Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, 
τώρα δε και κλαίων λέγω, ότι 
είναι οι εχθροί του σταυρού του Χριστού,
των οποίων το τέλος είναι απώλεια, 
των οποίων ο θεός είναι η κοιλία, 
και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχύνη αυτών, 
οίτινες φρονούσι τα επίγεια». 
( Φιλ. 3:18-19 )   


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Το είδες με τα μάτια σου;


Το είδες με τα μάτια σου;
.
.
Το είδα με τα μάτια μου, λένε κάποιοι...
Εγώ πιστεύω μόνο σε ό,τι βλέπω, λένε κάποιοι άλλοι...
Δυστυχώς, όμως, οι αισθήσεις μας δεν είναι απόλυτοι μάρτυρες, επειδή επηρεάζονται από άπειρους περιορισμούς
=
«Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου·
εν πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε, και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου.»
(Παρ. 3:5-6) 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Τα έβγαλαν στη ζητιανιά...


Τα έβγαλαν στη ζητιανιά...
.
.
Τα λείψανα των αγίων που αναφέρονται στην ανακοίνωση (αληθινά ή κατασκευασμένα δεν έχει σημασία εδώ) θα εκτεθούν σε εκκλησία του Δήμου Βύρωνα Αττικής...

  • Ένας σκοπός, πρωτίστως και προφανώς,  είναι  "ευλογία" των προσκυνητών...
  • Άλλος σκοπός, δευτερευόντως και υπονοουμένως,  είναι η συλλογή χρημάτων για τις ανάγκες του ναού αλλά και του μοναστηριού προέλευσης των λειψάνων...

Με άλλα λόγια η ΖΗΤΙΑΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ και ο κλήρος καλώς εξυπηρετείται.
=
«Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων.
Οι νεκροί δεν θέλουσιν αινέσει τον Κύριον, 
ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις τον τόπον της σιωπής·
αλλ' ημείς θέλομεν ευλογεί τον Κύριον, από του νυν και έως του αιώνος. Αλληλούϊα.» 
(Ψαλ. 115:16-18)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Τι κάνει τον άντρα; [2]


Τι κάνει τον άντρα;
[2]
.

.
Το αντριλίκι μπορεί και πρέπει να αποδειχτεί αλλού... 
Εκεί που υπάρχουν οι πραγματικές αδυναμίες... 
Εκεί που χρειάζεται αληθινός πόλεμος και νίκη... 
=
«Βλέπω όμως εν τοις μέλεσί μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου, και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας, τον όντα εν τοις μέλεσί μου.
Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου; 
Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών»

Ρωμ. 7:23-25 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.