15.6.11Η    ΚΑΤΟΧΙΚΗ    ΒΟΥΛΗ
 ΤΗΣ   ΝΤΡΟΠΗΣ
υπό κατοχήν