4.2.11


Η κατάρα του Αδάμ…

Στον παρακάτω παραδοσιακό ύμνο τονίζεται η σημασία της Ανάστασης του Χριστού και η συνέπειά της στη ζωή του πιστού.

Η ζωοδόχος σου Έγερσις Κύριε,
την οικουμένην πάσαν εφώτισε,
και το ίδιον πλάσμα,
φθαρέν ανεκαλέσατο.

Δι’ ο της κατάρας του Αδάμ, απαλλαγέντες
βοώμεν, Παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι.


  • Η ανάσταση του Κυρίου υπήρξε η επισφράγιση της αποτελεσματικότητας της θυσίας του Κυρίου στο Σταυρό εκ μέρους του Θεού.
 
  • Και η αποστολή της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η επισφράγιση της αποδοχής των πιστών στην Εκκλησία (το πνευματικό σώμα και νύμφη Του).

Όποιοι αρνούνται την ανάσταση, όπως και όσοι αρνούνται την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς του Χριστού, χωρίς να το καταλαβαίνουν κάνουν την ίδια αμαρτία και ματαιώνουν το θαυμάσιο έργο της Σωτηρίας.
.