4.2.14

Θηλασμός / θαυμαστή δημιουργία του Θεού...

Θηλασμός / θαυμαστή δημιουργία του Θεού...
.
.

Γνωρίζουμε ότι τα μικρά παιδιά και κυρίως αυτά που έχουν θηλάσει, συνήθως δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τις πικρές και τις ξινές γεύσεις. […] 
Τα βρέφη, όμως, όπου έχουν σιτιστεί με έτοιμο γάλα, δεν είχαν ποτέ τις γευστικές εναλλαγές που έχει από τη φύση του το μητρικό γάλα. 
Η γεύση του μητρικού γάλακτος επηρεάζεται άμεσα από την ποικιλία στη διατροφή της μητέρας, ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή τις διατροφικές επιλογές της εβδομάδας. 
Δυστυχώς, το έτοιμο γάλα για τα βρέφη είναι κάτι σαν «γευστική έρημος» με μια μόνιμη αίσθηση γλυκιάς γεύσης. 
Στη συνέχεια ακολουθούν οι φρουτόκρεμες που παρασκευάζονται σχεδόν αποκλειστικά με μήλο και μπανάνα με αποτέλεσμα το βρέφος να δημιουργεί, πολύ σύντομα, μηχανισμούς άμυνας απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί να του χαλάσει αυτή τη διαρκή αίσθηση της γλυκιάς γεύσης.
.
 =
«Έτι και τα κήτη προσφέρουσι μαστούς και θηλάζουσι τα τέκνα αυτών· η δε θυγάτηρ του λαού μου εσκληρύνθη ως αι στρουθοκάμηλοι εν ερήμω»
Θρ. 4:3  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Πόσο αγοράζεται η σωτηρία μας...

Πόσο αγοράζεται η σωτηρία μας...
.
.
Υπάρχει μία αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η σωτηρία μας εξαρτάται από τα έργα και τους κόπους μας. 
Αυτή είναι εντελώς διαφορετική από την αποστολική διδαχή ότι:
«5 ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· 6 και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού, 7 διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. 8 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον»φεσ. 2:5-8).
 
Κανένα ανθρώπινο έργο δεν μπορεί να προσθέσει ούτε γραμμάριο ή χιλιοστό στην αξία της θυσίας του Χριστού και την αξία του πολύτιμου αίματός Του.
Πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται η όποια δική μας «συμμετοχή», επειδή, διαφορετικά θα δείχναμε ότι αμφιβάλλουμε για την αποτελεσματικότητα της μίας και μοναδικής θυσίας που ο Ιησούς Χριστός ως μέγας Αρχιερέας πρόσφερε στον Θεό ΑΠΑΞ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ.
 
Είναι εύκολο κανείς να παρεξηγήσει τα παραπάνω λόγια, ιδιαίτερα όταν τα συνδέσει αποκλειστικά και μόνο με την επιστολή του Ιακώβου όπου διαβάζουμε: 
«Αλλά θέλει τις ειπεί· Συ έχεις πίστιν, και εγώ έχω έργα· δείξόν μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σοι δείξει εκ των έργων μου την πίστιν μου». ακ. 2:18). 
«Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά». (Ιακ. 2:26).
 
Βεβαίως ο λόγος του Θεού δεν φάσκει και αντιφάσκει. Η ορθοτόμηση του λόγου της αλήθειας είναι χαρακτηριστικό του ανεπαίσχυντου εργάτη του Θεού. Όμως εδώ υπάρχει μία θεμελιώδης λεπτομέρεια που δεν πρέπει να μας ξεφύγει: 
Και στα δύο χωρία από τον Ιάκωβο υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
1. Μόνο μία πίστη που προϋπάρχει γεννάει έργα. (Κανένα έργο χωρίς πίστη δεν γίνεται δεκτό από τον Θεό: «παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως, είναι αμαρτία» (Ρωμ. 14:23). 
2.  Μόνο ένα ζωντανό σώμα μπορεί να κάνει έργα. (Ένα σώμα που δεν συνεχίζει να κάνει έργα, είναι πλέον νεκρό). 
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο λόγος του Παύλου: 
«Ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· […] Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον» φεσ. 2:5-8).
Όποιος έχει αντιληφθεί αυτά τα θεμελιώδη, ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ...

Όποιος έχει μείνει στη λάθος αντίληψη που προσπαθεί να ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙ την σωτηρία μέσω των έργων, ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΤΟΥ.

 =
«Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, "Τετέλεσται"· και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα»
Ιωάν. 19:30  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Η φύση του Θεού δεν παράγει απορρίμματα...

Η φύση του Θεού δεν παράγει απορρίμματα...
.
.


Η ΦΥΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ!
Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι, τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής.
Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη.
Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, με τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.
Κάθε προϊόν που αγοράζουμε παράγεται με τη χρήση ενέργειας και κάθε επιπλέον κιλοβατώρα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. 
Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομεί ενέργεια. 
Η ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί με την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και χάρτου αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει μια πόλη 5 εκατ. κατοίκων σε τέσσερις μήνες. 
Αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτικών, μπύρας, κ.λπ.), οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως. 
Αν ανακυκλώναμε όλα τα υλικά συσκευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρας Για κάθε τόνο απορριμμάτων που αποτρέπουμε από τις χωματερές και ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται, αποφεύγεται η έκλυση 260-470 κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Στη χώρα μας όμως γίνεται σε χαμηλά ποσοστά και διεξάγεται περιοριστικά (χαρτί 20%, γυαλί 20%, αλουμίνιο 30%), σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν πετύχει μεγάλη μείωση των απορριμμάτων τους (Γερμανία, Αυστρία κ.λπ.). Η ανακύκλωση 1 κιλού αλουμινίου μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι 8 κιλά βωξίτη, 4 κιλά χημικών και 14 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.
Οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο μπορεί να ανακυκλωθεί. Ένας τόνος ανακυκλωμένου χαρτιού σώζει 15-17 δένδρα, και εξοικονομεί και την ενέργεια που παίρνουμε από ένα βαρέλι πετρέλαιο.
Κάθε μεγάλη πόλη παράγει καθημερινά πολλούς τόνους χαρτιού που μπορούν να ανακυκλωθούν, προς το παρόν όμως ένα μικρό μέρος από αυτό ανακυκλώνεται.
Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο καταλήγουν στις ελληνικές χωματερές 100.000 τόνοι γυαλί, για την κατασκευή του οποίου έχουν δαπανηθεί 110.000 τόνοι πρώτες ύλες.
Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταλήγουν περίπου 30.000 τόνοι πλαστικό στους ΧΥΤΑ ή ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, από τις σακούλες των σούπερ-μάρκετ. Για να φτιαχτούν αυτές οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται χρειάζονται 27.000 τόνοι πλαστικό. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο παράγονται περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, όγκος που αντιστοιχεί στο 4% των συνολικών απορριμμάτων. Το ίδιο μέγεθος για την Ελλάδα ξεπερνά τις 200 χιλιάδες τόνους.
Ο ρυθμός παραγωγής ηλεκτρονικών απορριμμάτων αυξάνεται γοργά, χρόνο με το χρόνο, ξεπερνώντας το 3%. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση και με τους κινδύνους που εγκυμονεί για το περιβάλλον η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους, καταδεικνύουν την τεράστια σημασία του συγκεκριμένου ζητήματος. 
Περιοδική Έκδοση "Πράσινο+Μπλε" prasino.mple@ecomagazine.gr 

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014


Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η ΥΠΕΡΟΧΗ του Δημιουργού καθώς όλα όσα έφτιαξε είναι αποτέλεσμα σοφού σχεδιασμού...
 
Αντίθετα όλα εκείνα που εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να φτιάξουμε και να επιδείξουμε ως ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ "ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ" φέρουν το στίγμα της ατέλειας, πλεονεξίας, εγωκεντρισμού και εν γένει της αμαρτίας...
.
 =
«Και έψαλλον την ωδήν Μωϋσέως του δούλου του Θεού και την ωδήν του Αρνίου, λέγοντες· Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ· δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί σου, βασιλεύ των αγίων»
Αποκ. 15:3  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.